Wod-Kan Wydarzenia
3 Minuty czytania

118 lat temu powstały Wodociągi Miasta Krakowa

14 lutego 2019 roku mija kolejna rocznica działalności Wodociągów Miasta Krakowa. To 118 lat przemian, dynamicznego rozwoju, potężnych inwestycji i wytężonej pracy dla Krakowa i jego mieszkańców. A wszystko zaczęło się tak…

 

Zdjęcie: Wodociągi Miasta Krakowa
Zdjęcie: Wodociągi Miasta Krakowa

 

Zdjęcie: Wodociągi Miasta Krakowa
Zdjęcie: Wodociągi Miasta Krakowa

Uruchomienie wodociągu Kraków zawdzięcza Prezydentowi Józefowi Dietlowi, który doskonale rozumiał konieczność zapewnienia mieszkańcom dostępu do czystej wody. To dzięki niemu, w 1870 roku powstał projekt „zaopatrzenia miasta i przedmieścia w wodę wiślaną do skrapiania ulic i do potrzeb domowych na wszystkich piętrach aż do poddasza, do potrzeb fabrycznych, szpitali i koszar, a wreszcie do ozdobienia miasta za pomocą 10 fontann” [Sprawozdanie z robót przygotowawczych dla zaopatrzenia Krakowa w wodę, 1872 r.]. Niestety, nie spotkał się on z aprobatą Rady Miasta, która obawiała się wysokich kosztów tej śmiałej inwestycji. To właśnie wtedy Józef Dietl miał wypowiedzieć znamienne słowa: „Nie zrażajcie się, Panowie wielkimi kosztami, jakie pociągnie za sobą urządzenie wodociągu, bo koszta przeminą, korzyści zaś będą wieczne!”. Sytuacja sanitarna ówczesnego Krakowa była dramatyczna. Krakowianie zaopatrywali się w wodę ze studni, które w dużej mierze były skażone. Miasto nękały liczne epidemie, a średnia długość życia wynosiła zaledwie 30 lat. Dla miejskich Radnych wkrótce stało się jasne, że „nie ma… najmniejszej wątpliwości, że zaopatrzenie miasta w dobrą i obfitą wodę jest najdzielniejszym środkiem zmniejszenia chorobliwości i śmiertelności z chorób zakaźnych w ogólności, a tem samem środkiem do przedłużenia średniego trwania życia ludzkiego” [Sprawa Wodociągowa Krakowska, 1887 r.]. W 1898 roku Rada Miasta podjęła kluczową uchwałę: „Postanawia się budowę wodociągu miejskiego pompowego o wydajności 16 000 m3 najwyższej dziennej dostawy (…) zasilanego wodą gruntową z terenów wodonośnych w Bielanach”. Ostatecznie wodociąg, zaprojektowany przez R. Ingardena, oddano do użytku za kadencji Prezydenta Józefa Friedleina, w dniu 14 lutego 1901 roku. Na Bielanach historia Wodociągów Miasta Krakowa się nie kończy. Kolejne 118 lat przyniosło ze sobą liczne zmiany. Wodociągi Miasta Krakowa nieustannie się rozwijały, rozbudowywały infrastrukturę i poszerzały zasięg swojej działalności. Wraz z rozwojem miasta i wzrostem zapotrzebowania na usługi wodociągowo-kanalizacyjne, powstawały nowe zakłady uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (1955 r. – ZUW Rudawa, 1960 r. – ZUW Dłubnia, 1974 r. – ZUW Raba, 1974 r. – ZOŚ Płaszów, 1999 r. – ZOŚ Kujawy). Dzisiaj Kraków to ponad milionowa aglomeracja, której mieszkańcy zużywają w ciągu roku ponad 50 milionów m3 dobrej wody prosto z kranu. Jej dostawę Wodociągi Miasta Krakowa realizują za pośrednictwem 2263 km sieci wodociągowej, a ścieki do oczyszczalni odprowadza sieć kanalizacyjna o długości 1906 km. Wodociągi Miasta Krakowa znajdują się w czołówce największych przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce. Stabilne finansowo, wykorzystujące najlepsze technologie, realizujące wielomilionowe inwestycje w ramach długoletnich strategii, są synonimem wysokiej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług. Poszanowanie dla zasobów środowiska naturalnego i odpowiedzialne z nich korzystanie to wartości, które Wodociągi Miasta Krakowa przekazują kolejnym pokoleniom. Programy edukacyjne „Akademia Kropelki”, „Wędrówki Kropelki”, „To się w ścieku nie mieści!” i „Wyprawa batyskafem. Misja Skratek” kształtują postawy proekologiczne dzieci i młodzieży. Poprzez kampanię „W Krakowie dobra woda prosto z kranu” informujemy mieszkańców o wysokiej jakości produktu i bezpieczeństwie aglomeracji krakowskiej w zakresie zaopatrzenia w wodę. Kampania „To się w ścieku nie mieści!” ma na celu zwrócenie uwagi krakowian na problematykę związaną z użytkowaniem miejskiej sieci kanalizacyjnej i oczyszczaniem ścieków. Wodociągi Miasta Krakowa każdego roku są laureatem prestiżowych konkursów i plebiscytów, a od kilkunastu lat nagradzane są tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Wodociągi Miasta Krakowa

Jesteśmy z Wami. Każdego dnia.

Z okazji obchodów 118 rocznicy powstania Wodociągów Miasta Krakowa, w dniu 10 lutego w kościele Najświętszego Salwatora odbyła się uroczysta Msza Święta, w której uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, pracownicy i emeryci.

Zdjęcie: Wodociągi Miasta Krakowa

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI