REKLAMA
Wod-Kan Wydarzenia
2 Minuty czytania

120-lecie powstania Wodociągów Miasta Krakowa

Rok 2021 jest dla Wodociągów Miasta Krakowa wyjątkowy – 14 lutego minęło sto dwadzieścia lat od powstania naszego Przedsiębiorstwa. To wydarzenie jest dla nas szczególnie ważne, bowiem wieńczy długoletnie wysiłki oraz solidną pracę wielu pokoleń krakowskich wodociągowców. Z tej okazji 15 lutego, z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych, odbyła się uroczystość rocznicowa w kościele przy Parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie.

 

Jubileusz 120-lecia powstania miejskiego wodociągu przypadł na czas obowiązywania szczególnych obostrzeń. Wodociągi Miasta Krakowa biorąc pod uwagę aktualne restrykcje i konieczność zachowania bezpieczeństwa, zdecydowały się na organizację uroczystości symbolicznej. Skromne świętowanie przeprowadziliśmy z ograniczoną liczbą zaproszonych, przy zachowaniu wszelkich rygorów sanitarnych (maseczki, niezbędne odstępy), ale w taki sposób, aby samo wydarzenie, nie utraciło swojego szczególnego i podniosłego charakteru. Pozostali pracownicy Wodociągów Miasta Krakowa, również emerytowani, choć nie osobiście, także uczestniczyli w tej wyjątkowej uroczystości. Dzięki transmisji na żywo, każdy zainteresowany mógł wziąć udział w naszej uroczystości bez konieczności przemieszczania się i gromadzenia. Główna uroczystość obchodów 120-lecia istnienia Przedsiębiorstwa odbyła się o godzinie 9.00, w Kościele św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela przy Parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie. Okolicznościową Mszę Świętą poprzedziła ceremonia nadania i poświęcenia Sztandaru Wodociągów Miasta Krakowa Spółka Akcyjna.Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa rozpoczął wydarzenie od symbolicznego wbicia pamiątkowego gwoździa w drzewiec Sztandaru oraz złożenia swojego podpisu pod Aktem Nadania. Następnie gwóźdź wbił Piotr Ziętara – Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa i Ksiądz Kanonik Stanisław Sudoł – Proboszcz Parafii Najświętszego Salwatora. Kulminacyjnym momentem było przekazanie Sztandaru przez Prezydenta Miasta Krakowa na ręce Prezesa Zarządu Spółki. W dalszej części ceremonii Ksiądz Kanonik Stanisław Sudoł poświęcił Sztandar i odprawił Mszę Świętą.
 

Po głównych uroczystościach Zarząd wraz z Radą Nadzorczą Wodociągów Miasta Krakowa oraz przedstawicielami organizacji związkowych, udał się na teren Zakładu Uzdatniania Wody Bielany, gdzie złożono wieńce przy tablicach upamiętniających pracowników spółki poległych podczas II wojny światowej.Choć świętowanie tak wyjątkowej rocznicy działalności Wodociągów Miasta Krakowa miało – miejmy nadzieję jedynie w tym roku – wymiar symboliczny, to nie zabrakło elementu wspólnotowego, tworzonego zarówno przez pracowników (także tych emerytowanych), jak i odbiorców naszych usług – mieszkańców. Na tak solidnym fundamencie Wodociągi Miasta Krakowa opierały swoją działalność przez ostatnie sto dwadzieścia lat i na nim budują również swoją przyszłość.Byliśmy, jesteśmy i będziemy z Wami. Każdego dnia!

Zdjęcia: Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA