Budownictwo Wydarzenia
1 Minuta czytania

Aktywne propagowanie idei przedsiębiorczości

Aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki docenione przez Ministerstwo Gospodarki oraz Krajową Izbę Gospodarczą. 15 czerwca 2015 r. odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.

Zdjęcie: MWSLiT we Wrocławiu
Zdjęcie: MWSLiT we Wrocławiu

Dolnośląska Izba Gospodarcza to organizacja zajmująca się wspieraniem rozwoju lokalnych przedsiębiorstw i reprezentowaniem ich interesów w dialogu z administracją państwową oraz samorządową. Dostarcza również możliwość korzystania z szeregu szkoleń, informacji o możliwościach dofinansowania.

Jubileuszowa gala odbyła się w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu, wzięli w niej udział przedstawiciele parlamentu, korpusu dyplomatycznego, samorządów, członkowie izby, przedstawiciele świata biznesu, nauki i kultury.

Całość poświęcona zgromadzonym firmom, które wniosły istotny wkład w rozwój gospodarczy naszego regionu. Kilkadziesiąt osób otrzymało odznaczenia.

Podczas gali Kanclerz Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu mgr inż. Janusz Pawęska otrzymał PODZIĘKOWANIE od Ministra Gospodarki i Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki, natomiast Rektor dr inż. Zbigniew Sebastian jako prezes DIG otrzymał Medal 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej.

Zdjęcie: Piotr Tyszewicz, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI