REKLAMA
Budownictwo Wydarzenia
2 Minuty czytania

Budimex bardzo dobrze oceniany przez podwykonawców budowlanych

Budimex to jedna z dwóch najlepiej ocenianych przez podwykonawców firm budowlanych w  kraju. Potwierdzają to najnowsze badania, przeprowadzone wśród ponad 300 firm, przez ASM Centrum Badań Analiz i Rynku.

  

Budimex został wskazany jako najlepszy generalny wykonawca oferujący najkorzystniejsze warunki finansowe i terminowe płatności. Jest także polecany jako najlepszy partner do realizacji wspólnych projektów. Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria współpracy jak bezpieczeństwo czy rekomendacje dla innych partnerów Budimex znalazł z  się w  pierwszej dwójce najlepiej ocenianych spółek budowlanych.

– Doświadczenie Budimeksu zostało po raz kolejny docenione przez profesjonalistów z  branży budowlanej. Współpracujemy z  wieloma firmami przy realizacji inwestycji i  od lat staramy się, aby współpraca z  podwykonawcami przebiegała jak najlepiej. Cieszymy się, że rynek to zauważa i  uznaje nas za rzetelnego partnera –
mówi Dariusz Blocher, Prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa interesów podwykonawców oraz ciągłości prac budowlanych, Budimex oferuje możliwość rozłożenia płatności na mniejsze kwoty, które realizuje w  terminie. Generalny wykonawca prowadzi też transparentną politykę finansową.

– Współpraca z  generalnymi wykonawcami jest szczególnie istotna nie tylko z  perspektywy inwestora, ale także podwykonawcy. Sprawdzony generalny wykonawca może bowiem zapewnić najwyższy standard współpracy. Mowa w  tym miejscu o  kwestiach tak istotnych dla każdej firmy jak bezpieczeństwo finansowe, niskie ryzyko niewypłacalności, stabilność i  perspektywy rozwoju długofalowej współpracy czy przewidywalność zachowań biznesowych. Bez wątpienia szczególne znaczenie należy przypisać także wymogom bezpieczeństwa pracy. Generalni wykonawcy, opierając się na wypracowanych w  branży standardach, oczekują i  zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa wszystkich pracowników, łącznie z  personelem podwykonawców –
tłumaczy Jan Styliński, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Generalni wykonawcy, którzy prowadzą rozbudowane projekty często muszą mierzyć się z  niską marżą. Im większa skala kontraktu, tym większe z  reguły problemy z  rentownością prowadzących je wykonawców, a  więc większa możliwość potencjalnych strat. Co prawda w  ostatnim czasie sytuacja gigantów na rynku uległa poprawie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego ich wskaźnik rentowności wzrósł z  poziomu 1,2% w  2018 roku do poziomu 2,4% na początku 2020 roku. W  przypadku sektora małych i  średnich firm wskaźniki te są znacznie korzystniejsze. Rentowność średnich przedsiębiorstw wzrosła z  5,1% do 7,3%, a  małych z  8,8% do 10,6%.

Przykładem dużej firmy, która na początku 2020 roku odnotowała wyższy wskaźnik rentowności zysku brutto w  części budowlanej (w porównaniu do II kwartału 2019) był Budimex SA z  wynikiem 2,2% na koniec I  półrocza. Spółka realizuje kontrakty budowlane z  pomocą wielu podwykonawców i  dostawców, a  jakość tej współpracy potwierdza najnowszy raport sporządzony przez ASM Centrum Badań Analiz i  Rynku.

Zdjęcie: Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA