REKLAMA
Budownictwo Wydarzenia
1 Minuta czytania

CEMEX Polska z certyfikatem Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

CEMEX Polska uzyskał kolejny wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości – dla zakładów cementowych w Chełmie i Rudnikach, które już od wielu lat są członkami Ruchu Czystszej Produkcji. Certyfikaty potwierdzające tegoroczny wpis do rejestru zostały wręczone podczas konferencji w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

 

Zdjęcie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Zdjęcie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Czystsza Produkcja to strategia ochrony środowiska, bazująca na ciągłym zapobieganiu zanieczyszczeniom oraz na zamykaniu obiegów materiałowych zgodnie z zasadami Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Firmy i instytucje wyróżniające się w zakresie realizacji Czystszej Produkcji, prowadzące równocześnie zaawansowane działania prospołeczne, które wykraczają poza sferę ochrony środowiska, mogą ubiegać się o wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.

Decyzją Kapituły, wpis do wspomnianego rejestru uzyskał CEMEX Polska. Uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających wyróżnienie miało miejsce 2 grudnia podczas konferencji „W kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS”.

Z rąk Małgorzaty Golińskiej, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, przewodniczącej Kapituły, certyfikat odebrała Monika Wosik, Dyrektorka Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w CEMEX Polska.

– Czystsza Produkcja to jeden z priorytetów CEMEX Polska. Konsekwentnie wdrażamy rozwiązania, które pozwalają ograniczać wpływ naszej działalności na środowisko. Od wielu lat wdrażamy inicjatywy zgodne z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym, wykorzystując odpady i pozostałości z innych gałęzi przemysłu.  W ramach globalnej strategii „Future in Action” sukcesywnie ograniczamy emisję CO2 związaną z naszymi produktami, aby w 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. Prowadzimy również  liczne projekty wspierające bioróżnorodność na terenie naszych zakładów –
mówi Monika Wosik. – Cieszymy się, że zarówno te przedsięwzięcia, jak i nasze zaangażowanie w działania na rzecz lokalnych społeczności zostały docenione przez Kapitułę – dodaje.

Polski Rejestr Czystszej Produkcji powstał w 2002 roku. O wpisie do Rejestru decyduje Kapituła, w której obradach uczestniczą reprezentanci ministerstw, organizacji rządowych i pozarządowych, instytucji finansujących oraz przedstawiciele przedsiębiorstw i samorządów. Certyfikaty potwierdzające wpis są wręczane na corocznych spotkaniach, organizowanych m.in. w ministerstwach właściwych do spraw środowiska lub gospodarki.

Patronat nad Rejestrem sprawują Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA