Budownictwo Kolej Wydarzenia
2 Minuty czytania

Debata „Porozumienie impulsem dla przyspieszenia w infrastrukturze”

Około 350 mld zł na rozwój infrastruktury w ramach nowej perspektywy finansowej UE otrzyma Polska w latach 2014-2020. Czy tym razem zbudujemy autostrady do końca? Czy możliwe będzie zmodernizowanie linii kolejowych bez ich zamykania na czas remontu? Kiedy Warszawa będzie wymieniana jednym tchem obok Sztokholmu – jako modelowe „Smart City”? Czy unikniemy błędów, które zostały popełnione przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych w poprzedniej perspektywie finansowej UE? – m.in. o tym rozmawiali uczestnicy debaty stowarzyszenia „Inicjatywa dla Infrastruktury”, która odbyła się 14 czerwca w Warszawie.

W trakcie debaty po raz pierwszy zaprezentowany został opinii publicznej „Raport Otwarcia” – dokument, przedstawiający nie tylko trudności, ale i przygotowane przez grono doświadczonych praktyków oraz ekspertów polskiego rynku infrastruktury, drogi ich pokonania – propozycje rozwiązań, sugestie, mogące stać się przyczynkiem do dyskusji pomiędzy administracją państwową, ustawodawcą i przedstawicielami branży infrastrukturalnej.

– 350 miliardów złotych to ogromny kapitał, którego nie możemy zmarnować, lecz powinniśmy wykorzystać nie tylko dla budowy infrastruktury, z której będą korzystać kolejne pokolenia, lecz również dla rozwoju potencjału eksportowego polskich firm. Już teraz polskie firmy budowlane 
i technologiczne są bardzo dobrze postrzegane zagranicą. Powinniśmy rozwijać ten potencjał –
mówi Tomasz Szuba, prezes Stowarzyszenia Inicjatywa dla Infrastruktury.

Już poprzednia perspektywa pokazała, że właściwe dysponowanie funduszami, nie jest tak oczywiste, jak się wydawało. Mimo licznych zrealizowanych inwestycji, wiele przedsiębiorstw, zamiast odczuć realną korzyść wynikającą ze wzrostu inwestycji, ogłosiło upadłość na etapie ich realizacji lub po ukończeniu. Przyczyniły się do tego skomplikowany system realizacji inwestycji i nierówny podział ryzyka między zamawiającymi a wykonawcami. Wiele inwestycji było zbudowanych z wieloletnimi opóźnieniami, a niektóre do tej pory nie są ukończone, choć…. są eksploatowane. Państwo musi je utrzymywać, ale nie może z nich wyciągać korzyści (np. odcinek A2 Warszawa-Łódź).

– Infrastruktura to system krwionośny gospodarki kraju. Bez zdrowej, zintegrowanej infrastruktury nie będziemy mogli zbudować gospodarki wysokich technologii, gospodarki konkurencyjnej w stosunku do zalewających kraj zagranicznych produktów i rozwiązań oraz zbudować marki Polski na rynku globalnym. Budowa i utrzymanie takiej infrastruktury wymaga nie tylko mądrego strategicznego planu, lecz również przejrzystych i nie obciążonych administracyjnymi utrudnieniami zasad przetargów, kontroli i sprawozdawczości –
powiedział c. prof. dr. inż. Piotr Moncarz z Uniwersytetu Stanford.

Drugim istotnym tematem debaty było „Smart City”. Miasto, które wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców, ze sprawnym, ekonomicznym i ekologicznym transportem miejskim, bez korków, czyste i zielone. Czy Warszawa, Łódź, Wrocław i inne miasta w Polsce – będą wymieniane kiedyś jednym tchem obok Sztokholmu i Barcelony w tym kontekście? – o inteligentnych rozwiązaniach transportowych opowiadał podczas debaty profesor Piotr Moncarz z Uniwersytetu Stanford.

Aby miasto było „Smart”, kluczowe jest rozwiązanie problemów z transportem zbiorowym. Transport miejski musi być nie tylko sprawny, ale i ekologiczny. Ma mieć pierwszeństwo przed transportem indywidualnym, a osoby korzystające z komunikacji miejskiej, powinny mieć poczucie podróżowania w komforcie. W Polsce w większości miast wciąż jeszcze daleko do tego, choć samorządy mają świadomość ogromnych potrzeb w tym zakresie i starają się wychodzić im naprzeciw.

Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Infrastruktury” zostało powołane w marcu 2013 r. przez grono niezależnych ekspertów, specjalistów oraz przedstawicieli firm działających na rynku infrastruktury. Celem Inicjatywy jest skuteczne wykorzystanie środków infrastrukturalnych do realizacji potrzeb społeczno-biznesowych w Polsce. Dlatego stowarzyszenie pracuje nad opracowaniem jasnych i przejrzystych zasad dotyczące zarówno przetargów jak i procesu realizacji inwestycji. „Raport Otwarcia” jest kolejnym dokumentem opracowanym przez Stowarzyszenie po opublikowanej w 2013 r. „Białej Księdze Infrastruktury”.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI