REKLAMA
Budownictwo Wydarzenia
2 Minuty czytania

Dzień Bezpieczeństwa w Skanska

Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą – mawiał Joseph Conrad. Dlatego przystępując do wszelkich prac na budowie, należy pamiętać o zapewnieniu odpowiednich środków ostrożności. Z tego powodu Skanska po raz drugi w tym roku organizuje Dzień Bezpieczeństwa – autorską inicjatywę, mającą na celu edukację pracowników na budowach w całej Polsce. Tematem przewodnim dzisiejszych warsztatów będzie organizacja placu budowy.

Odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy, zakładające m.in. czytelne oznakowanie ciągów komunikacyjnych oraz utrzymanie porządku i dyscypliny pozwala ograniczyć liczbę wypadków, która w Polsce i tak jest wysoka. Według danych Głównego Inspektoratu Pracy, w ubiegłym roku wypadkowi na budowie uległo 496 osób, a aż 78 z nich zmarło wskutek odniesionych obrażeń (“Place budowy nadal niebezpieczne. Wstępne wyniki kontroli za 2015 r.”, www.pip.gov.pl). To pokazuje, że bagatelizowanie nawet najmniejszego zagrożenia, może nieść za sobą nieodwracalne konsekwencje. W związku z tym każda osoba przebywająca na placu budowy powinna przejść odpowiednie przeszkolenie, a także otrzymać środki ochrony indywidualnej, takie jak, chociażby hełm czy specjalistyczne obuwie.

– Wbrew pozorom równie niebezpieczne co prace na wysokości, mogą być zwykłe potknięcia o pozostawione w nieodpowiednich miejscach przedmioty. W Skanska staramy się ograniczyć ryzyko wszelkich urazów do minimum. Dlatego przykładamy dużą wagę do zabezpieczenia i utrzymania odpowiedniego stanu technicznego terenu budowy. W tym celu prowadzimy regularne kontrole dotyczące przepisów BHP, a także działania edukacyjne skierowane do naszych pracowników. Analizując własne zachowania, jesteśmy w stanie lepiej reagować na potencjalnie zagrożenia i w porę im zapobiegać – mówi Daria Krawczak, Menadżer-Doradca w Zespole ds. BHP w Skanska S.A.

Wysiłek nie tylko fizyczny

Praca na budowie to nie tylko wysiłek fizyczny, ale również konieczność ciągłego skupienia. Nawet najmniejszy błąd może stanowić poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia. Dlatego tak ważna jest sprawna współpraca wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces realizacji projektu – od podwykonawców aż po pracowników nadzoru i kierowników budowy. To do ich obowiązków należy właściwe ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, a także organizacja zaplecza budowy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny. Utrzymując porządek na terenie budowy i podchodząc do wszystkich działań z należytą ostrożnością i rozwagą, można w porę wyeliminować sytuacje potencjalnie zagrażające życiu i zdrowiu.

– Niezmiernie ważne w utrwalaniu właściwych postaw są także szkolenia edukacyjne, skierowane do pracowników. Dzięki odpowiedniemu instruktażowi i ciągłej samokontroli kwestia bezpieczeństwa nigdy nie stanie się rutyną. Dlatego w Skanska organizujemy szereg szkoleń z obszaru BHP oraz odbywające się raz na kwartał Dni Bezpieczeństwa –
dodaje Daria Krawczak

Zdjęcie: Skanska S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA