REKLAMA
Budownictwo Wydarzenia
3 Minuty czytania

II Forum Wizja Rozwoju: Sto debat w kilkunastu blokach tematycznych

Największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce, którego drugą edycję zaplanowano w Gdyni 24-25 czerwca 2019 r., domyka swój program. Już wiemy, że znajdą się w nim najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia mające wpływ na teraźniejszość i przyszłość Polski.

 

Zdjęcie: Fundacja Wizja Rozwoju
Zdjęcie: Fundacja Wizja Rozwoju

 

Zdjęcie: Fundacja Wizja Rozwoju
Zdjęcie: Fundacja Wizja Rozwoju

Planowane tematy Forum mają zaprezentować to, co jest najlepsze w polskiej gospodarce oraz przedstawić perspektywę najnowszych technologii, wykorzystywanych przez rodzime firmy. Celem wydarzenia jest zebranie wybitnych ekspertów z poszczególnych dziedzin reprezentujących świat nauki i biznesu. Swój udział zapowiedzieli przedstawiciele ministerstw i instytucji państwowych. Lista nazwisk jest długa. O ważności tematów będących przedmiotem debat świadczy fakt, że Forum patronuje merytorycznie kilka ministerstw. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął premier Mateusz Morawiecki.

– Identycznie, jak podczas pierwszej edycji wydarzenia, proponujemy merytoryczną dyskusję o wizji polskiej gospodarki –
mówi Prezes Zarządu Fundacji Wizja Rozwoju Andrzej Michalak. – Zależy nam na wypracowaniu koncepcji konkretnych działań, kreowaniu innowacyjnych planów i stworzeniu projektów pożytecznych dla polskiej gospodarki. Chcemy, aby podczas Forum zapadły ważne dla niej decyzje – dodaje Michalak.

Dyskusje panelowe uporządkowano w kilkanaście bloków tematycznych. Jednym z najciekawszych będą „Technologie przyszłości”, których eksperci poruszą m.in. tematy sztucznej inteligencji, najnowszych osiągnięć biotechnologii, robotyzacji czy rozwoju przemysłu kosmicznego.

Smogiem, kryzysami w energetyce, ale również pozyskiwaniem energii z wiatru i słońca (m.in.) zajmą się prelegenci bloku „Energetyka”, a eksperci bloku „Transport” podejmą wśród wielu innych – zagadnienia wizji nowoczesnej komunikacji miejskiej, co będzie korespondować z panelem poświęconym ekomobliności. Niezwykle interesująco zapowiada się blok zatytułowany „Bezpieczeństwo kraju – rozwój gospodarczy”, którego eksperci m.in. podejmą tematy modernizacji polskiej armii i poszukają odpowiedzi na pytanie czy projekty Polskiej Grupy Zbrojeniowej mogą być siłą napędową polskiej gospodarki?

Duże zainteresowanie wśród gości Forum wywołuje „Rolnictwo”, którego prelegenci zamierzają omówić perspektywy rozwoju gospodarstw ekologicznych w Polsce oraz zastanowić się nad wpływem branży na zrównoważony rozwój kraju. Źródłami finansowania gospodarki i uszczelnieniem wpływów do budżetu państwa (m.in.) zajmie się blok „Finanse w gospodarce”. Równie ważne tematy podjęte zostaną podczas bloku „Inwestycje”, których eksperci poszukają rozwiązań związanych z Baltic Pipe oraz zastanowią się nad problemem inwestycji w Polsce Wschodniej.

Nie tylko gdyński adres Forum sprawia, że jednym z najważniejszych bloków będzie „Gospodarka  morska” i problemy z jej obszaru: Gazoporty, naftoporty, transport morski i kierunki rozwoju przemysły stoczniowego. Równie interesująco zapowiada się blok „Zdrowie” dedykowany, podczas tegorocznej edycji, m.in. szpitalom powiatowym, reformie w psychiatrii, kierunkom rozwoju farmacji oraz odpowiedzi na pytanie czy w Polsce istnieje alternatywa powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego?

Forum poświęca dużo uwagi problemom społecznym. Prelegenci bloku o tym samym tytule zajmą się m.in. programami takimi jak Dobry Start czy Karta Dużej Rodziny oraz ich szansom na pobudzenie rodzimej gospodarki. Paneliści zastanowią się nad perspektywą zdynamizowania programu Mieszkanie+, podwyżkami emerytur, dodatkami dla kombatantów oraz poprawą jakości życia seniorów. Korespondują z tym bloki: „Spawy społeczne” oraz „Srebrna gospodarka” poświęcony m.in. wykorzystaniu potencjału osób starszych, ich zdrowiem, udziałem w rynku turystycznym i konsumpcji. Osobnym blokiem będzie „CSR w gospodarce”.
 
Nie zabraknie tematów składających się na blok „Badania i rozwój”. Właściwe miejsce podczas Forum zajmie blok „Prawo w gospodarce”.  Będzie również „Kultura i sztuka”, która proponuje takie tematy jak m.in.: repolonizację dóbr kultury, nowoczesne muzealnictwo czy korzyści dla polskiej gospodarki wynikające z finansowania kinematografii.

Dyskusjom panelowym towarzyszyć będzie Hackathon – niespodzianka dla programistów oraz Forum Partnerów.

Zdjęcia: Fundacja Wizja Rozwoju

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA