REKLAMA
Drogi Kolej Wydarzenia
3 Minuty czytania

III Kongres Infrastruktury Polskiej w Łodzi

– Chcemy, aby polskie firmy potrafiły zbudować taki kapitał i taką organizację, by po 2023 roku wyjść z polską usługą, technologią i know how na zewnątrz – powiedział Tomasz Szuba, Prezes TINES Capital Group SA oraz Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa dla Infrastruktury podczas III Kongresu Infrastruktury Polskiej w Łodzi.

Zdjęcie: TINES Capital Group
Zdjęcie: TINES Capital Group

W Łodzi 8 października odbyła się trzecia edycja Kongresu Infrastruktury Polskiej, zorganizowanego przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR we współpracy ze Stowarzyszeniem „Inicjatywa dla Infrastruktury” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Wydarzenie, w którym wzięło udział prawie 300 ekspertów z całego kraju, otworzył w imieniu organizatorów Pan Jędrzej Puzyński, rzecznik Stowarzyszenia Inicjatywa dla Infrastruktury, przedstawiciel ZDG TOR. Zapowiedział również prezentację wyników ankiet dotyczących nastrojów w branży, przygotowanych przez agencję PBS. W ramach badań przeprowadzono 14 wywiadów z przedstawicielami instytucji zamawiających z wykonawcami i podwykonawcami. Większa otwartość na dialog i renegocjacje oraz oczekiwanie zmian w przepisach prawa o zamówieniach publicznych to, jak podkreślał Pan Rafał Treichel, główne postulaty ze strony przedsiębiorców.

– Najpierw infrastruktura, potem rozwój –
powiedziała Pani Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi, podczas pierwszego panelu pod nazwą „Kreowanie polityki inwestycyjnej Państwa, samorządu, inwestorów prywatnych w obszarze infrastruktury”. – Wiem, że to system naczyń połączonych, że rozwój gospodarczy pozwala na większe inwestycje, ale mimo wszystko nie ma rozwoju bez infrastruktury – mówiła.

Wskazano na brak prowadzenia przez rządzących konsekwentnej polityki inwestycyjnej. Podkreślano, że nawet podczas jednej kadencji wielokrotnie zmieniano priorytety związane z inwestycjami infrastrukturalnymi. – Polsce potrzebny jest wieloletni plan inwestycji w infrastrukturę, niezależny od zmian na scenie politycznej. Należy opracować plan inwestycji do 2030 i konsekwentnie go realizować – powiedział Prezes Tomasz Szuba. – Źle się dzieje m.in. z KDP. Chodzimy w tej sprawie od ściany do ściany, bo każdy minister przynosi skrajnie inne spojrzenie – mówił Adrian Furgalski, Wiceprezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

Prelegenci zwrócili również uwagę na nieefektywne wykorzystanie środków unijnych. – Każdemu kto mówi, że w Polsce nie ma pieniędzy, przypominam kilkudziesięciokilometrowe ściany ekranów dźwiękochłonnych przy autostradzie Łódź-Warszawa, w ogromnej większości zbudowane bez żadnego sensu. W całej Polsce zmarnowaliśmy na nie aż 1,5 mld zł. A zatem pieniądze są, tylko trzeba je rozsądniej wydawać – powiedział Furgalski. Wykorzystanie środków unijnych nie powinno być celem samym w sobie, ale przede wszystkim narzędziem do budowy infrastruktury innowacyjnej i ekonomicznej w eksploatacji.

Z kolei o potrzebie zwrotności z infrastruktury mówił Radosław Stępień, Wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego: – Infrastruktura musi mieć element zwrotności. Obywatel musi za nią chociaż częściowo płacić, bo inaczej nawet najlepszy inżynier finansowy po pewnym czasie nie poradzi sobie z finansowaniem dłużnym. – Jak słyszę np. o darmowej komunikacji w miastach, widzę wspaniałe narzędzie do generowania długu publicznego – dodał.

Podczas kongresu rozmawiano również o niepożądanych praktykach w relacjach między zamawiającymi i wykonawcami. Organizatorem panelu było Narodowe Forum Kontraktowe, którego intencją jest opracowanie i rozpowszechnienie wzorów dokumentów i dobrych praktyk, które mogliby wykorzystywać zamawiający w procesie przygotowania dokumentacji przetargowej.

O tym, jak zadbać o jakość dróg w długiej perspektywie czasowej dyskutowali z kolei eksperci w trakcie debaty „Whole life cycle cost w infrastrukturze. Technologie a jakość i gwarancja wykonawcy”. Według Janusza Busza, Członka Zarządu TINES Railway, Polska ma wiele własnych doświadczeń i nowych technologii, zwłaszcza w zakresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury, które może wykorzystać zarówno na rodzimym rynku, jak i na zewnątrz. – Należy kierować się kryterium jakości i trwałości oraz jak najmniejszym kosztem eksploatacji – podkreślił. Potwierdził to Marcin Nowacki, Zastępca Dyrektora Departamentu Realizacji Inwestycji w GDDKiA. – Aktualnie kryterium jakościowe w przetargach pojawia się pod postacią gwarancji – dodał Nowacki.

Podczas obrad kongresu zwrócono ponadto uwagę na konieczność długofalowego myślenia przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych, rolę funduszy prywatnych w budownictwie infrastrukturalnym oraz obecność Polski w europejskich i azjatyckich korytarzach transportowych.

Kongres Infrastruktury Polski jest jednym z największych wydarzeń o tematyce infrastrukturalnej, gospodarczej i transportowej w Polsce.

Zdjęcie: TINES Capital Group SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA