REKLAMA
Budownictwo Wydarzenia
1 Minuta czytania

Jerzy Werle z nagrodą im. Haliny Krahelskiej

We wtorek, 27 listopada 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, z udziałem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbiety Rafalskiej, miała miejsce uroczysta gala wręczenia Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej. Wyróżnienie to przyznawane jest za szczególne osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy.

Wręczenie nagrody dla Jerzego Werle, fot. Warbud
Wręczenie nagrody dla Jerzego Werle, fot. Warbud

Jerzy Werle, Prezes Zarządu Warbud SA został uhonorowany za osobiste zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w budownictwie, działalność ogólnopolską na rzecz BHP (m.in. w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie), wdrażanie innowacyjnych programów i zarządzanie bezpieczeństwem w Warbud SA.

Nagroda przyznawana przez Głównego Inspektora Pracy, może być wręczona tej samej osobie lub zespołowi tylko raz. Jest wyrazem najwyższego uznania Państwowej Inspekcji Pracy dla zaangażowania nagrodzonych osób w służbie dla drugiego człowieka.

Nagroda im. Haliny Krahelskiej
  W 1989 r. Główny Inspektor Pracy ustanowił nagrodę jej imienia przyznawaną za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy, a także popularyzacji prawa pracy, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy”.

Halina Krahelska urodziła się w 1886 r. w Odessie. Za nielegalną działalność zesłana na Syberię w latach 1912-1917. Po przyjeździe do Polski od roku 1919 w inspekcji pracy zajmowała się głównie problematyką ochrony zdrowia kobiet i pracowników młodocianych. W latach 1927-1931 r. była zastępcą głównego inspektora pracy. Podczas II wojny światowej działała w Wojskowym Biurze Komendy Głównej AK. Zmarła w obozie koncentracyjnym Ravensbrück w 1945 r. Była autorką wielu opracowań dotyczących ochrony pracy.

Zdjęcie: Warbud SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA