REKLAMA
Energetyka Inż. Bezwykopowa Tunele Wod-Kan Wydarzenia
9 Minut czytania

Jubileuszowa X Międzynarodowa Konferencja Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2023

27–29 września 2023 r. w Krakowie odbyła się jubileuszowa X Międzynarodowa Konferencja Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2023. Jej tematem przewodnim były techniki diagnostyczne i technologie bezwykopowej rehabilitacji przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, które warto zastosować w kraju, oraz bezpieczeństwo w technologiach bezwykopowych.

Spis treści

Międzynarodowa Konferencja Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND to polski odpowiednik światowych konferencji NO-DIG, które odbywają się od Europy po obie Ameryki, Azję oraz Australię i mają na celu promowanie technologii bezwykopowych, a także podnoszenie kompetencji osób stosujących te technologie do budowy, odnowy i diagnostyki przewodów infrastruktury podziemnej w praktyce.

Polska branża bezwykopowa ma liczne powody do satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć, a najlepszą okazją, by o nich mówić, są jubileusze. Stąd właśnie jubileuszowa X konferencja była w części poświęcona omówieniu tej drogi, jaką przebyły polskie firmy od początku lat 90. XX w., aby dzisiaj być nieodłącznym, niezwykle ważnym elementem rynku budowlanego w zakresie infrastruktury podziemnej. Mówiono zwłaszcza o tym, co w branży nowe, innowacyjne, wpisujące się w technologiczne wymagania jutra. Powiązana z konferencją wystawa zapewniła uczestnikom NO-DIG POLAND 2023 możliwość poznania materiałów i usług bezwykopowych, a także uzyskania informacji o ich działaniu i stosowaniu bezpośrednio od ekspertów i przedstawicieli firm.

Organizatorami konferencji były Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej Politechniki Świętokrzyskiej, wydawnictwo nbi med!a oraz Polska Fundacja Technik Bezwykopowych, a współorganizatorami Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej. Partnerami konferencji były miasto Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wodociągi Miasta Krakowa SA, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” oraz Stowarzyszenie Forum Galicyjskich Wodociągów.

Dużo uwagi organizatorzy poświęcili Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych (PFTT), która w 2023 r. obchodzi jubileusz 25-lecia działalności. PFTT, jeden z organizatorów NO-DIG POLAND 2023, należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych (ISTT), zrzeszającego 28 organizacji członkowskich z różnych zakątków świata. Historię fundacji przedstawił prezes jej zarządu dr inż. Tadeusz Żaba.

Prelegenci reprezentowali uczelnie techniczne oraz firmy z branży. W trosce o najwyższy poziom prezentowanej wiedzy do współpracy organizatorzy zaprosili doświadczonych ekspertów, którzy podczas swoich prelekcji kładli nacisk na aktualność tematów, praktyczny wymiar przedstawianych informacji oraz możliwość szerokiej dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń.

Osiem sesji

W trakcie konferencji poruszono następujące zagadnienia:

Sesja 1. Inauguracyjna

 • 25 lat Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, dr inż. Tadeusz Żaba, Polska Fundacja Technik Bezwykopowych, Wodociągi Miasta Krakowa SA,
 • ƒHistoria laureatów jubileuszowego konkursu EXPERT 2005–2022, dr inż. Justyna Lisowska, Politechnika Świętokrzyska;

Sesja 2. Technologie bezwykopowe w Wodociągach Miasta Krakowa SA

 • Metoda krakingu statycznego w centrum Krakowa – remonty sieci wodociągowych, Marcin Łukaszewicz, Wodociągi Miasta Krakowa SA,
 • Nowoczesna renowacja magistrali wodociągowej DN 800 metodą natrysku odśrodkowego żywicą polimocznikową z mikrowłóknami bazaltowymi, Marcin Derda, Wodociągi Miasta Krakowa SA,
 • ƒBezwykopowa renowacja sieci wod.-kan. – odbiór prac i przygotowanie do eksploatacji, dr inż. Tadeusz Żaba, Polska Fundacja Technik Bezwykopowych, Wodociągi Miasta Krakowa SA,
 • ƒProjekt przejścia rurociągiem wodociągowym pod rzeką Wisłą w Krakowie, Grzegorz Styś, Wodociągi Miasta Krakowa SA,
 • ƒPanel dyskusyjny: Technologie bezwykopowe wczoraj i dziś, prowadzący Marcin Łukaszewicz, Wodociągi Miasta Krakowa SA.
 • Gościem specjalnym był Wojciech Treśka, emerytowany pracownik Wodociągów Miasta Krakowa SA, który opowiadał o początkach wdrażania technologii bezwykopowych na terenie Krakowa;

Sesja 3. Bezpieczeństwo w technologiach bezwykopowych. cz. 1

 • Pokaz na żywo: Kluczowe cechy i właściwości użytkowe aluminiowych systemów szalunkowych stosowanych w technologiach bezwykopowych na przykładzie systemu LITEBOX, Jakub Sierant, Marcin Kowalski, Łukasz Urbanowicz, Titan Polska Sp. z o.o.,
 • ƒPokaz na żywo: Bezwykopowa metoda wymiany rurociągów metodą krakingu, Tadeusz Kopeć, Instal-Kop;

Sesja 3. Bezpieczeństwo w technologiach bezwykopowych. cz. 2

 • Szkolenie: Wybrane aspekty bezpieczeństwa robót w wykonawstwie technologii bezwykopowej (uwarunkowania formalne, bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac w pasie drogowym, organizacja placu budowy i zasady bezpieczeństwa przy rewitalizacji sieci wod.-kan.). Prowadzący dr inż. Tadeusz Żaba, Polska Fundacja Technik Bezwykopowych, Wodociągi Miasta Krakowa SA;

Sesja 4. Bezwykopowa budowa

 • Rozwój rynku technologii bezwykopowych w wyniku bezprecedensowej rozbudowy systemu przesyłowego Gaz-System SA w ostatnim dwudziestoleciu, Roland Kośka, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA,
 • ƒOcena wielkości siły przeciskowej w technologii mikrotunelowania, dr inż. Leszek Wysocki, Politechnika Wrocławska,
 • ƒDlaczego system rurowy ZMU BLS z żeliwa sferoidalnego vonRoll Duktus?, Arkadiusz Kieda, vonRoll hydro Polska Sp. z o.o.,
 • ƒWykorzystanie technologii mikrotunelingu w zwiększeniu retecji i zarządzaniu siecią kanalizacji ogólnospławnej w Warszawie, Maciej Płoński, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA;

Sesja 5. Bezwykopowa rehabilitacja

 • Technologie bezwykopowej rehabilitacji przewodów kanalizacyjnych, które warto zastosować w kraju, prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Politechnika Świętokrzyska,
 • ƒTechnologie bezwykopowej rehabilitacji przewodów wodociągowych, które warto zastosować w kraju, dr inż. Anna Parka, Politechnika Świętokrzyska,
 • ƒBezwykopowa renowacja przepustów w infrastrukturze kolejowej w aspekcie aktualnych przepisów budowlanych, prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski, Uniwersytet Zielonogórski,
 • ƒKompleksowa renowacja sieci kanalizacyjnej w gminie Unterhaching w Niemczech, dr hab. inż. Andrzej Raganowicz, Universität der Bundeswehr München (Uniwersytet Wojskowy w Monachium),
 • ƒWybrane zagadnienia z zakresu przygotowania inwestycji bezwykopowych renowacji sieci, dr inż. Beata Nienartowicz, Politechnika Warszawska;

Sesja 6. Diagnostyka, ocena stanu technicznego

 • Wybrane metody oceny stanu technicznego infrastruktury podziemnej, dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW, Politechnika Warszawska,
 • ƒDrony i technologia LiDAR w bezwykopowych pracach naprawczych sieci podziemnych, dr inż. Artur Warchoł, Politechnika Świętokrzyska,
 • ƒOcena stanu technicznego sieci kanalizacyjnej w aspekcie infiltracji wód gruntowych, dr inż. Justyna Lisowska, Politechnika Świętokrzyska,
 • ƒDiagnostyka przewodów kanalizacyjnych – aktualne problemy i tendencje rozwojowe, dr inż. Bogdan Przybyła, Politechnika Wrocławska,
 • ƒCzęstotliwość inspekcji CCTV jako dodatkowy czynnik w wyznaczaniu kategorii ryzyka awarii przewodów kanalizacyjnych, dr hab. inż. Emilia Kuliczkowska, prof. PŚk, dr inż. Katarzyna Wijas, Politechnika Świętokrzyska;

Sesja 7. Kryzys w branży wod.-kan.

 • Wyzwania dla branży wod.-kan. w czasie kryzysu taryfowego, dr inż. Tadeusz Rzepecki, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.;

Sesja 8. Mix – technologie bezwykopowe

 • O rozwoju ISTT, prof. Keh-Jian (Albert) Shou, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych (ISTT),
 • ƒTrzy dekady HDD w Polsce, prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski, dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • ƒDokładność wbudowania przewodów podziemnych w bezwykopowej budowie jako kryterium wyboru technologii, dr inż. Agata Zwierzchowska, Politechnika Świętokrzyska,
 • ƒInnowacyjna metoda wykonywania skanu 3D rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych na wybranych przykładach, Marcin Motylski, Terlan Sp. z o.o.,
 • ƒStatystyczne prognozowanie stanu technicznego sieci kanalizacyjnej, dr hab. inż. Andrzej Raganowicz, Universität der Bundeswehr München (Uniwersytet Wojskowy w Monachium),
 • ƒAnaliza renowacji CIPP rozłączonego podziemnego złącza rurowego, prof. Keh-Jian (Albert) Shou, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych (ISTT).

Sponsorzy

Podczas gali zorganizowanej w drugim dniu konferencji pierwsze nagrody w postaci symbolicznych dyplomów powędrowały do sponsorów, którym organizatorzy serdecznie podziękowali za wsparcie. Dyplomy z rąk Anny Karpińskiej-Rzepy i Mariusza Karpińskiego-Rzepy (właścicieli wydawnictwa nbi med!a, wydawcy czasopisma „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”) otrzymali: Titan Polska Sp. z o.o., złoty sponsor, Terlan Sp. z o.o., srebrny sponsor, vonRoll hydro Polska Sp. z o.o., srebrny sponsor, Anticor Sp. o.o., brązowy sponsor, oraz Lerg SA, brązowy sponsor.

Technologie bezwykopowe w obiektywie

Kolejnym punktem uroczystej kolacji było rozstrzygnięcie Branżowego Konkursu Fotograficznego Technologie bezwykopowe w obiektywie, którego organizatorem jest wydawnictwo nbi medi!a. Przez prezentację zdjęć ukazujących wyjątkowość i piękno technologii bezwykopowych w obiektywie konkurs przyczynia się do propagowania technologii bezwykopowych w Polsce wśród możliwie najszerszego grona szeroko pojętej branży budownictwa inżynieryjnego.

W konkursie biorą udział przedstawiciele firm oraz instytucji (inwestorów, eksploatatorów, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych, firm wykonawczych, producentów i dostawców materiałów oraz maszyn i sprzętu, uczelni, instytutów badawczych). Zdjęcia zgłaszane są w trzech kategoriach: bezwykopowa budowa, bezwykopowa odnowa (naprawa, renowacja, rekonstrukcja, wymiana), bezwykopowa inspekcja TV (zdjęcia wykonane kamerą do inspekcji TV podczas inspekcji obiektu).

W tym roku w kategorii bezwykopowa budowa jury postanowiło przyznać ex aequo dwie nagrody:

 • firmie Nodigmarket24 za zdjęcie Podróż do wnętrza żerdzi. Przedstawia wnętrze żerdzi pilotażowej wraz z umieszczoną w niej głowicą LED, będącej częścią układu nawigacji teleoptycznej TSN-02 i zostało wykonane na budowie magistrali gazociągowej Polska – Litwa;
 • ƒMiejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA za zdjęcie Komora startowa kolektora Mokotowskiego Bis. Przedstawia prace w komorze startowej podczas budowy kolektora Mokotowskiego Bis w okolicach ul. Gagarina.

W kategorii bezwykopowa odnowa zwyciężyła firma vonRoll hydro Polska Sp. z o.o. za zdjęcie zatytułowane W złotej klatce. Przedstawia wymianę starego rurociągu na nowy metodą krakingu z wykorzystaniem rur z żeliwa sferoidalnego BLS ZMU Duktus o średnicy DN 150 w ul. Wólczyńskiej w Warszawie.

Konkurs EXPERT

Podczas gali już po raz 10. rozstrzygnięto konkurs dla firm z branży technologii bezwykopowych, którego laureaci otrzymują prestiżowe nagrody EXPERT. Podmioty mogły zgłaszać swoje projekty w trzech kategoriach: bezwykopowa budowa w latach 2022–2023, bezwykopowa odnowa (naprawa, renowacja, rekonstrukcja, wymiana) w latach 2022–2023, innowacyjne rozwiązanie w zakresie urządzeń, produktów lub technologii stosowanych w bezwykopowej budowie lub odnowie oraz diagnostyce sieci podziemnych w latach 2022–2023.

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele szeroko pojętej branży technologii bezwykopowych – praktycy
i eksperci, przedstawiciele organizacji branżowych oraz autorytety naukowe. Autorem statuetki jest Sławomir Micek, artysta rzeźbiarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, członek Związku Artystów Rzeźbiarzy. Statuetka wykonana jest z brązu, jej waga to ok. 5 kg, a wysokość ok. 40 cm. Jej głowa symbolizuje głowicę stosowaną w bezwykopowej budowie rurociągów, tułów ma kształt wiertła, a otaczające go ramiona stanowią połowę obwodu rury.

Na podstawie głosów nadesłanych przez członków komisji konkursowej, zgodnie z regulaminem konkursu EXPERT, w 2023 r. przyznano tylko jedną statuetkę – w kategorii innowacyjne rozwiązanie w latach 2022–2023. Nagrodę EXPERT otrzymała firma Nodigmarket24 za minimaszynę przeciskową UM-32/S z kontrolowaną głowicą sterującą. Nagrodę wręczyli prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, przewodniczący komisji konkursowej, oraz prof. Keh-Jian (Albert) Shou, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych.

Wiedza, integracja i zwiedzanie Krakowa

Na zakończenie gali jubileuszowej X Międzynarodowej Konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2023
miała miejsce również uroczystość uczczenia 50-lecia pracy zawodowej prof. dr. hab. inż. Andrzeja Kuliczkowskiego. Gratulacje i życzenia złożyli prof. dr hab. inż. Adam Wyszkowski, dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. AGH, dr hab. inż. Tadeusz Rzepecki, przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, oraz Mariusz Karpiński-Rzepa, redaktor naczelny czasopisma „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”.

Jubileuszowa konferencja NO-DIG POLAND odbyła się jako pełna niespodzianek podróż w czasie, z niepowtarzalną atmosferą i wysokim poziomem naukowym i praktycznym. Zgromadziła ponad 150 uczestników, którzy uczestniczyli w ośmiu sesjach panelowych, wysłuchali 30 prezentacji, obejrzeli dwa pokazy technologii na żywo. Było też forum dyskusyjne i specjalne wystąpienie dr. inż. Tadeusza Rzepeckiego, przewodniczącego Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Gościem specjalnym konferencji był prof. Keh-Jian (Albert) Shou, prezes ISTT. W konferencji wzięli udział również zagraniczni goście, m.in. z Europy i Chin.

W trzecim dniu konferencji miała miejsce wycieczka niespodzianka po Krakowie. Uczestnicy zwiedzili w ekologiczny
sposób – w bezemisyjnych pojazdach elektrycznych – dzielnice Stare Miasto i Kazimierz. Organizatorzy zadbali o klimat miasta i komfort uczestników!

„Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” oraz portal BudownictwoInzynieryjne.pl patronowały medialnie konferencji.

Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom, sponsorom, prelegentom i patronom za udział w jubileuszowej konferencji NO-DIG POLAND.

XI NO-DIG POLAND 2025

Kolejna edycja konferencji NO-DIG POLAND odbędzie 9–11 kwietnia 2025 r. w Krakowie, na którą serdecznie zapraszamy. Zarezerwujcie terminy już teraz!

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA