Mosty Wydarzenia
3 Minuty czytania

Kładką w bariery dla niepełnosprawnych

Layher Sp. z o.o. współpracuje z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów nad praktycznymi sposobami zastosowania przepisów regulujących kwestię dostosowania architektury miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prototyp kładki, fot. Layher
Prototyp kładki, fot. Layher

Wedle opracowania Głównego Urzędu Statystycznego Stan zdrowia ludności Polski, wydanego w 2011 r., odsetek osób niepełnosprawnych wynosi ponad 13,9%. Wiele z nich codziennie zmaga się z utrudnieniami w postaci barier architektonicznych.

Podstawowym przepisem, który porusza zagadnienie dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych jest ustawa – Prawo Budowlane. Bardziej szczegółowe zapisy regulujące kwestię barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Regulacje w tym zakresie uzupełniają konwencje, które ratyfikowała Polska, jak choćby przyjęta we wrześniu 2012 roku Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Pomimo to usuwanie barier architektonicznych przebiega powoli, szczególnie w porównaniu do krajów, takich jak Wielka Brytania czy Niemcy. Jednym z powodów tych opóźnień jest zbyt niski poziom wiedzy praktycznej na temat rozwiązań niwelujących bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.
 Wychodząc tym potrzebom naprzeciw Zakład Mostów oraz Zespół ds. dróg dla pieszych z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów rozpoczął z firmą Layher prace badawcze nad opracowaniem innowacyjnego rozwiązania zwiększającego dostępność obiektów budowlanych dla osób z niepełnosprawnościami. Nowe rozwiązanie ma być poddane badaniom testowym, w którym mają uczestniczyć osoby niepełnosprawne. Autorzy rozwiązania liczą na to, że opinia osób najbardziej zainteresowanych poprawą dostępności obiektów umożliwi takie dopracowanie szczegółów opracowywanej konstrukcji, że znajdzie ona w przyszłości szerokie zastosowanie praktyczne. Elementy konstrukcji są już gotowe do testów, które będą prowadzone na terenie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów lub w dowolnym, uzgodnionym z władzami miasta, miejscu w Warszawie.

– Widząc atencję, jaką nasi budowniczy otaczają potrzeby osób niepełnosprawnych w Polsce można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że mamy dużo do nadgonienia w tej materii. Kraje takie jak Niemcy, Belgia czy Holandia, nadające obecnie ton polityce integracji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej, od lat stosują już modułowe systemy, które można konfigurować wedle potrzeb. Rozwiązania te są o wiele wygodniejsze dla osób niepełnosprawnych, ale też tańsze
– mówi Grzegorz Dziewulski, Prezes Layher Sp. z o.o.

– Obserwując polską branżę budowlaną możemy mówić o coraz rozsądniejszym podejściu do tematu walki z barierami architektonicznymi. Ogromny progres nastąpił od momentu piłkarskich mistrzostw EURO 2012, organizowanych w naszym kraju. Po zrealizowanych inwestycjach widać, że stajemy się coraz bardziej przyjaźni dla osób niepełnosprawnych. Dlatego też rozpoczęliśmy ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami z branży budowlanej. Nasz know how w połączeniu z ich doświadczeniem i zasobami mogą pozwolić wypracować praktyczne rozwiązania służące osobom niepełnosprawnym – przekonuje mgr inż. Krzysztof Kaperczak z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Z kolei prof. Barbara Rymsza – kierująca projektem z ramienia IBDiM, podkreśla znaczenie działań na rzecz poprawy dostępności obiektów budowlanych dla osób, wśród których są i te poruszające się na wózkach, ale także osoby starsze, matki z małymi dziećmi lub osoby młode i wysportowane – lecz kontuzjowane.

– W dobie starzejącego się społeczeństwa troska o przyjazne środowisko, szczególnie w stosunku do osób słabszych, jest nie tylko wyzwaniem, ale i obowiązkiem każdego z nas. Dla Instytutu ten problem jest bardzo ważny a jednocześnie dostrzegamy ogromne możliwości badawcze i wdrożeniowe wynikające z podjętej współpracy z firmą Layher. Zapraszamy także innych do współpracy, a przede wszystkim liczymy na udział zainteresowanych w badaniach testowych wypracowanych rozwiązań
– podkreśla Przewodnicząca Rady Naukowej IBDiM, prof. nadzw. dr hab. inż. Barbara Rymsza.

Zdjęcie: Layher Sp. z o.o.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI