REKLAMA
Wod-Kan Wydarzenia
2 Minuty czytania

Konferencja Zastosowanie niezawodności i bezpieczeństwa w inżynierii środowiska

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej przy współudziale Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie zorganizował 6–7 listopada 2014 r. Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną Zastosowanie niezawodności i bezpieczeństwa w inżynierii środowiska. Była to druga konferencja z tego cyklu.

 Zdjęcie: Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Krakowska
Zdjęcie: Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Krakowska

Obrady rozpoczęły się w Krakowie, w sali konferencyjnej Zakładu Uzdatniania Wody na Bielanach, natomiast kolejne sesje odbywały się w Centrum Szkoleniowym Jałowcowa Góra w Dobczycach.

Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego konferencji była dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK. Konferencję na krakowskich Bielanach otwarli uroczystymi przemówieniami dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik, prezes Wodociągów Krakowskich mgr inż. Ryszard Langer, dyrektor Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, a także przewodniczący sesji plenarnej prof. Piotr Kowalik i prof. Janusz Jeżowiecki.

W trakcie konferencji podjęto temat zastosowania niezawodności i bezpieczeństwa w inżynierii środowiska, a szczególnie w systemach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Pierwszy referat, którego tematem było nowe spojrzenie na metodę wartości oczekiwanej niedoboru wody, wygłosił prof. dr hab. inż. Janusz Rak z Politechniki Rzeszowskiej. W sesji plenarnej wystąpili również dr inż. Tadeusz Żaba z MPWiK SA w Krakowie z referatem Pomiar i przesył danych jako jeden z sposobów podnoszenia niezawodności podsystemu dystrybucji wody oraz dr hab. inż. Marek Zawilski, prof. PŁ z referatem Analiza czynników wpływających na bezpieczeństwo funkcjonowania systemów kanalizacji ogólnospławnej w miastach.

W ciągu dwóch dni konferencji wygłoszono blisko 30 referatów o zróżnicowanej tematyce. Większość prac dotyczyła sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, jednak pojawiły się także prace dotyczące oczyszczania ścieków, przeróbki osadów ściekowych, ryzyka w obiektach gospodarki odpadami. Liczne dyskusje toczyły się zarówno w trakcie poszczególnych sesji, jak i w kuluarach podczas przerw kawowych.

Konferencję zaszczyciło swoim udziałem szerokie grono profesorów polskich uczelni technicznych. Frekwencja była wysoka zarówno podczas obrad w Krakowie, jak i w Dobczycach. Referaty wygłosili naukowcy reprezentujący m.in. dziewięć polskich politechnik (Politechnikę Białostocką, Politechnikę Częstochowską, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Lubelską, Politechnikę Łódzką, Politechnikę Rzeszowską, Politechnikę Śląską, Politechnikę Świętokrzyską oraz Politechnikę Warszawską), choć wśród uczestników konferencji i przewodniczących sesji nie brakowało także przedstawicieli innych uczelni technicznych (m.in. Politechniki Wrocławskiej).

Materiały konferencyjne obejmujące 31 referatów zostały przygotowane w postaci CD-ROM-u, natomiast zakwalifikowane artykuły ukazywać się będą w punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismach branżowych.

Zdjęcie: Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Krakowska

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA