REKLAMA
Budownictwo Wydarzenia
1 Minuta czytania

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

28 kwietnia jest obchodzony Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy/Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób.

 

Grafika: Warbud SA, www.warbud.pl
Grafika: Warbud SA, www.warbud.pl

Wypadek śmiertelny przy pracy jest tragedią, która nasuwa za każdym razem pytanie: jak do tego doszło? Pamiętajmy o Ofiarach, ale także szczegółowo analizujmy przyczyny i wyciągajmy wnioski z tych zdarzeń. Dzięki temu ocalimy niejedno ludzkie życie. 
Wg Europejskiego Urzędu Statystycznego w ciągu zaledwie 10 lat, Polska z kraju o najwyższej liczbie wypadków śmiertelnych na budowach – 21,49/100 tys. zatrudnionych – znalazła się w grupie państw europejskich o najniższym wskaźniku najpoważniejszych zdarzeń – wynoszącym 5,18. Nie byłoby to możliwe bez konsekwentnej, wspólnej oraz wytężonej pracy wszystkich spółek należących do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Dążąc do celu, jakim jest ZERO wypadków śmiertelnych, sygnatariusze Porozumienia na wszystkich swoich budowach organizują #TydzieńBezpieczeństwa. Hasłem tegorocznej, 9. edycji, zaplanowanej na 23-29 maja jest „Budowa się kończy. Bezpieczeństwo nigdy”.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA