Budownictwo Energetyka Wydarzenia
3 Minuty czytania

Mostostal Warszawa na IV Konferencji Technicznej „Realizacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne”

Już po raz czwarty eksperci ds. energetyki spotkali się w Kazimierzu Dolnym na konferencji technicznej, która odbyła się w dniach 23-25 listopada br. Tematem głównym spotkania była realizacja bloków na parametry nadkrytyczne – takie bloki właśnie powstają z udziałem Mostostal Warszawa w Elektrowni Opole. W gronie prelegentów wystąpił Paweł Żbikowski, Dyrektor Departamentu Energetyki Mostostal Warszawa oraz Dyrektor Projektu Opole.

Konferencja w Kazimierzu Dolnym, fot. Mostostal Warszawa
Konferencja w Kazimierzu Dolnym, fot. Mostostal Warszawa

Konferencja w Kazimierzu Dolnym rok w rok przyciąga środowisko specjalistów z dziedziny energetyki. Wydarzenie jest skierowane do przedstawicieli kadry zarządzającej i inżynieryjnej przedsiębiorstw energetycznych, specjalistów ds. inwestycji, strategii i rozwoju, a także wdrażania nowych technologii, firm oferujących technologie oraz zainteresowanych instytucji i uczelni technicznych. Partnerami spotkania byli: Urząd Dozoru Technicznego, EPK, Enea oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems oraz Centrum Energetyki AGH (partner merytoryczny). Debatę moderował dr hab. inż. Marek Ściążko, prof. Wydział Technologii i Paliw AGH.

Z ramienia Mostostal Warszawa w konferencji wziął udział Paweł Żbikowski, Dyrektor Departamentu Energetyki pełniący jednocześnie funkcję dyrektora zarządzającego Projektem Opole. W swoim wystąpieniu opowiedział o doświadczeniach firmy w realizacji największej obecnie inwestycji w Europie – budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole. Głos w dyskusji zabrali m.in. Krzysztof Figat, prezes zarządu, ENEA Wytwarzanie SA, prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik, kierownik Zakładu Elektrowni, Politechnika Łódzka, dr inż. Stanisław Tokarski, Centrum Energetyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska, Łukasz Grela, prezes zarządu – dyrektor naczelny, Biuro Studiów, Projektów i Realizacji ENERGOPROJEKT – KATOWICE S.A., Adam Kampa, wiceprezes zarządu, TAURON Wytwarzanie SA, dr hab. Ludwik Pieńkowski, prof. nadzw. AGH, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wiesław Mariusz Różacki, dyrektor wykonawczy, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Andrzej Ziółkowski, prezes, Urząd Dozoru Technicznego.

W trakcie spotkania nacisk położono na wiedzę praktyczną z zakresu m.in. wymagań i założeń technicznych bloków na parametry nadkrytyczne, nowoczesnych technologii i materiałów stosowanych przy ich budowie, czy problemów związanych z jakością wykonania oraz dostawami elementów bloków nadkrytycznych. Ponadto, rozważaniom poddane zostały kwestie dotyczące odbudowy mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, doświadczeń inwestycyjnych (zarówno z budowy jak i prowadzenia projektów), a także ograniczenie ryzyk wynikających z eksploatacji urządzeń technicznych. Po dwudniowej debacie, organizator (wydawnictwo Nowa Energia) zaprosił uczestników konferencji na wycieczkę do Elektrowni Kozienice (Świerże Górne).
Wydarzenia takie jak konferencja techniczna w Kazimierzu stanowią niepowtarzalną okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń w specjalistycznym gronie. Udział Mostostalu Warszawa w tym wydarzeniu nabiera szczególnego znaczenia, biorąc pod uwagę fakt, że jako generalny wykonawca największego kontraktu energetycznego w kraju, spółka dysponuje unikalną znajomością zagadnień, które zostały omówione w trakcie konferencji.

– Projekt skomplikowany jest zarówno pod względem organizacyjnym, jak i technologicznym. Plac budowy zajmuje 4,5 ha. Zaplecze liczy 1000 kontenerów. Codziennie pracuje tam ponad 5 000 ludzi. W zakresie prac Mostostalu Warszawa znajduje się m.in. dostawa i montaż ponad 50 tyś. ton konstrukcji stalowych, które produkowane były w kilkunastu wytwórniach. W każdej musiał zostać zapewniony nadzór inspektorów jakości. Kończymy w tej chwili większość prac żelbetowych. Za nami wielkie betonowania fundamentów kotłów, pylonów czy zbiorników popiołu. Obecnie skupiamy się na realizacji robót montażowych. Jesteśmy w trakcie montaży technologicznych, np. układów oleju czy sprężonego powietrza. Jednocześnie przygotowujemy się do zaplanowanej na początek przyszłego roku próby ciśnieniowej kotła bloku nr 5 –
skomentował Paweł Żbikowski.

Budowę bloków energetycznych w Opolu realizuje konsorcjum firm: Mostostal Warszawa, Polimex-Mostostal i Rafako przy współudziale GE Power. Wartość kontraktu opiewa na 11,5 mld złotych. Prace są realizowane według planu. Pierwszy blok zostanie uruchomiony w lipcu 2018 roku, a drugi w lutym 2019 roku. Zgodnie z danymi na koniec października br. stopień zaawansowania robót po stronie Mostostal Warszawa wyniósł 62%.

Parametry nadkrytyczne bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole:
Moc bloku brutto: 900 MW
Węgiel kamienny: 20-25 MJ/kg
Sprawność bloku netto: 46%
Temperatura i ciśnienie pary św.: >600˚C/>25 Mpa
Temperatura pary wtórnej: >600˚C
Sprawność kotła: ~95%
Temperatura wody zasilającej: ~300˚C

Zdjęcie: Mostostal Warszawa S.A.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI