Budownictwo Energetyka Wydarzenia
1 Minuta czytania

Mostostal Warszawa wsparł XIII Konferencję PBEC

W dniach 28 listopada – 1 grudnia 2017 r. odbyła się w Warszawie XIII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej. Wydarzenie to objęte było honorowym patronatem Rektora Politechniki Warszawskiej.

Ta organizowana w cyklu dwuletnim Konferencja stanowi uznane forum wymiany poglądów między pracownikami energetyki i nauki oraz prezentacji ofert nauki dla przemysłu energetycznego.
 Konferencja jest organizowana przez Instytut Techniki Cieplnej PW oraz Instytut Badań Stosowanych PW Sp. z o.o., przy współudziale Komitetów Problemów Energetyki oraz Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, w porozumieniu z Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska. Przedmiotem dyskusji panelowych, w których wzięli udział pracownicy energetyki oraz przedstawiciele środowiska naukowego były m.in.:
– problemy techniczne i ekonomiczne modernizacji i rekonstrukcji w energetyce,
– zagadnienia modelowania matematycznego procesów cieplnych i przepływowych,
– naukowe podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych,
– problemy energetyki jądrowej.

Dla Mostostalu Warszawa temat energetyki jest niezwykle istotny. Spółka od kilku dekad aktywnie działa w tym sektorze, zarówno realizując zlecenia dla największych producentów energii elektrycznej w Polsce jak również biorąc udział w ważnych dyskusjach panelowych i wydarzeniach branżowych związanych z tym segmentem rynku. Niedawno pracownicy Spółki zostali odznaczeni wysokim odznaczeniami państwowymi w dziedzinie energetyki: Paweł Żbikowski – Dyrektor Obszaru Energetyki i Przemysłu, Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz Jarosław Żemła – Dyrektor Montażu i Rozruchu i Waldemar Borowiecki – Dyrektor ds. Przygotowania Produkcji (obydwaj pracujący przy budowie bloków energetycznych w Opolu) – odznaką resortową przyznaną przez Ministra ds. Energii za ponadprzeciętne osiągnięcia w dziedzinie energetyki.

Obecnie Mostostal Warszawa realizuje budowę bloków nr 5 i 6 w opolskiej elektrowni oraz bierze udział w konsorcjum z Acciona Industrial, Doosan Heavy Industries w przetargu na budowę Elektrowni C w Ostrołęce o mocy ok. 1000 MW.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI