REKLAMA
Budownictwo Drogi Wydarzenia
3 Minuty czytania

Nagroda „Budowa Roku 2019” dla STRABAG

Wybudowana przez STRABAG autostrada A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice (odcinek projektowy nr 3) została uznana za najlepszą inwestycję infrastrukturalną i uhonorowana tytułem „Budowy Roku 2019”.

   

Nagroda została wręczona 3 września 2020 r. podczas jubileuszowej gali. Konkurs zorganizowany został już po raz 30 przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
 
Celem konkursu jest wyłonienie inwestycji, które charakteryzują się m.in. nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, dobrą organizacją procesu budowlanego, zapewnieniem bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego. W śród laureatów, w kategorii obiekty drogowe, nagrodę główną otrzymało konsorcjum spółek STRABAG Infrastruktura Południe oraz STRABAG, za budowę autostrady A1 o długości łącznej 31,85 km. Kontrakt o wartości łącznej 1 183,5 mln PLN brutto realizowany był na zlecenie GDDKiA w okresie od marca 2015 do sierpnia 2019 roku, w podziale na:
– odcinek H o długości 16,7 km od węzła Zawodzie (bez węzła) do węzła Woźniki (z węzłem) km 442+500 do km 459+200, realizowany w okresie marzec 2016 – sierpień 2019,
– odcinek I o długości 15 km od węzła Woźniki (bez węzła) do węzła Pyrzowice (bez węzła) km 459+200 do km 474+350,14, realizowany w okresie sierpień 2015 – sierpień 2019.

Oba odcinki posiadają nawierzchnię z betonu cementowego oraz mają dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu z możliwością dobudowy trzeciego pasa. W ramach wykonanych prac powstał nowy węzeł drogowy Woźniki, a także cztery miejsca obsługi podróżnych (MOP): Woźniki (2 x MOP) i Starcza (2 x MOP) oraz obwód utrzymania autostrady (OUA) Ożarowice. Wybudowano 54 obiekty inżynierskie w ciągu autostrady i dróg poprzecznych, w tym między innymi: 19 wiaduktów nad autostradą i 8 w ciągu autostrady, 5 mostów, 12 małych mostów, 10 przejść dla dużych i średnich zwierząt i 101 przejść pod autostradą dla małych zwierząt i płazów. Zamontowana została niezbędna infrastruktura, w tym: oświetlenie drogowe, ekrany akustyczne, ogrodzenia, a także wykonane zostały nasadzenia zieleni. Przebudowano również fragmenty dróg wojewódzkich nr 904 i 789 oraz drogi powiatowe i gminne.
   

Jury konkursu, poza sprawną realizacją inwestycji, doceniło również wykorzystanie nowoczesnych, w tym niestosowanych wcześniej w Polsce, w tego typu realizacjach, technologii budowlanych, które zastosował zespół realizujący ten kontrakt, między innymi:
– odcinek H – ze względu na występujące pustki poeksploatacyjne po działających kopalniach na obszarze, przez który poprowadzona jest trasa autostrady, podczas realizacji wykonano 47,5 tys m3 iniekcji. Również trudne warunki realizacyjne, między innymi wytyczenie trasy przez dolinę rzek Mała Panew, Brynica i Łana, wiązały się z koniecznością wykonania 220 tys m3 wymian gruntu oraz wzmocnienia podłoża innych typów w pozostałych miejscach. Wykonane zostało 1,14 mln m3 wykopów i 2 mln m3 nasypu. Po raz pierwszy w Polsce wykorzystana została tu technologia drogi betonowej zbrojonej zbrojeniem ciągłym (GFRP) oraz dyblami szklanymi. Odcinek ten jest pod ciągłym monitoringiem i jako odcinek doświadczalny, wyposażony został w system monitorujący parametry i dostarczający na bieżąco informacje o pracy konstrukcji drogi i zmianach zachodzących w konstrukcji nawierzchni.
– odcinek I – od km 472+800 do km 473+260 budowana autostrada przebiega przez teren MLP Katowice-Pyrzowice, w odległości ok. 15 m od początku pasa startowego, co wiązało się z koniecznością wykonania głębokiego na 8 m wykopu na odcinku 4,6 km, którym poprowadzona została trasa, tak by możliwy był ruch lotniczy, w szczególności starty i lądowania. Poziom trasy głównej przebiega znacznie poniżej wodonośnych warstw wód podziemnych. Ze względu na skaliste, przepuszczające wodę podłoże, w celu zabezpieczenia wykopu przed wodami podziemnymi, po raz pierwszy w Polsce, zastosowano dwuetapowe wykonanie bariery przeciwfiltracyjnej, w postaci przesłony zrealizowanej metodą tranchmixingu. Rozwiązanie takie do tej pory było stosowane przy budowie wałów przeciwpowodziowych.

Organizowane od 1989 roku, przy współudziale Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wydarzenie honoruje najlepsze realizacje budowlane oraz procesy inwestycyjne. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne.

Zdjęcia: STRABAG Sp. z o.o.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA