REKLAMA
Budownictwo Wydarzenia
2 Minuty czytania

NDI dołączyło do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Grupa NDI została czternastym członkiem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Podczas spotkania Komitetu Sterującego Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Małgorzata Winiarek-Gajewska, Prezes Grupy NDI, podpisała deklarację przystąpienia NDI jako członka zwyczajnego do tej organizacji.

 

– Naszą ambicją i  celem jest zagwarantowanie najwyższych standardów związanych z  bezpieczeństwem na  naszych budowach. Chcemy, aby każdy z  naszych pracowników i  współpracowników pracował w  środowisku, w  którym  praca jest należycie organizowana i  promuje bezpieczne zachowania. Liczymy, że  nasz udział w  Porozumieniu będzie skuteczną platformą wymiany doświadczeń i  wypracowywania kolejnych rozwiązań dla całej branży – powiedziała podczas spotkania Prezes Grupy NDI Małgorzata Winiarek Gajewska.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w  Budownictwie jest inicjatywą generalnych wykonawców mającą na  celu poprawę bezpieczeństwa na  polskich budowach. To  przede wszystkim budowanie kultury BHP, której  trwałym efektem jest poprawa bezpieczeństwa i  wyeliminowanie wypadków na  polskich budowach przez  wypracowanie i  wprowadzanie szeregu rozwiązań systemowych oraz  dobrych praktyk.

– Nasze Porozumienie ma charakter otwarty i  cieszy nas, że  kolejne firmy chcą do  nas dołączyć. Nie  stawiamy jednak na  ilość, ale  na  jakość. By  z  nami pracować, należy bezwzględnie przestrzegać zbioru wewnętrznych zasad BHP, często znacznie ostrzejszych, niż te uregulowane przez  polskie prawo. Sprawdzamy to  podczas audytu. Gratulujemy NDI i  liczymy na  udaną współpracę –
mówi Jacek Leczkowski, wiceprezes ERBUD S.A., który  pełni funkcję Prezydenta PdBwB w  ramach dwuletniej prezydencji.

– Są pewne obszary, w  których  nie  ma miejsca na  kompromisy. Plac budowy jest jednym z  nich. Teraz już z  silną ekspercką grupą kolegów z  innych firm kontynuujemy misję obniżenia liczby wypadków na  polskich budowach, włączając się w  szereg projektów mających wpływ na  poprawę bezpieczeństwa na  budowach –
podkreśliła Justyna Mierzejewska, kierownik działu BHP w  grupie NDI.

Dla Grupy NDI to  ważna chwila, do  tej  pory spółki z  grupy brały udział w  inicjatywie PdBwB jako członek zrzeszony – to  funkcja dla firm przyjmujących u  siebie wszystkie wprowadzone w  Porozumieniu rozwiązania, jednak nie  biorących udziału w  ich wypracowywaniu.

NDI jest już czternastym członkiem stałym Porozumienia dla Bezpieczeństwa w  Budownictwie. Organizacja powstała w  2010  r. W  raporcie podsumowującym dekadę jej działania wynika, że  w  tym czasie blisko dwukrotnie zmniejszyła się liczba poszkodowanych w  wypadkach na  polskich budowach, a  wypadków śmiertelnych na  100  tys. zatrudnionych jest dziś czterokrotnie mniej. Według Eurostatu w  latach 2009-2018  wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej Polska najbardziej poprawiła bezpieczeństwo na  budowach. Z  kraju o  najwyższej liczbie wypadków śmiertelnych na  100  tys. zatrudnionych (21,49) znalazła się wśród państw o  najniższym wskaźniku najpoważniejszych zdarzeń (5,18).

Zdjęcie: NDI S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA