REKLAMA
Drogi Wydarzenia
1 Minuta czytania

Nowe władze OIGD

26 kwietnia 2018 r. w Krakowie z udziałem licznej reprezentacji członków oraz zaproszonych gości odbyło się Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, podczas którego zostały omówione najważniejsze problemy nurtujące środowisko drogowców.

W dyskusji na temat waloryzacji cen, problemów firm wykonawczych świadczących usługi w zakresie utrzymaniowych robót drogowych, stosujących dwie stawki podatku VAT – 8% i 23% w zależności od rodzaju prowadzonych robót, braku pracowników, trudności z dostawami kruszyw, a także wielu innych ważnych problemów naszej branży wzięli udział m.in. Stanisław Żmijan, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury; Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury; Iwona Stępień-Kotlarek, zastępca generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad; prof. Janusz Rymsza, zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów; Adam Czerwiński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu i przewodniczący Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych.
 
Swoimi uwagami na temat stanu polskiego drogownictwa oraz wagi wspólnego działania podzielili się z uczestnikami Walnego Zgromadzenia również przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, z którymi Izba ściśle współpracuje: Jan Styliński, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, i Andrzej Wyszyński, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych.

Oprócz podjęcia wielu istotnych uchwał i przyjęcia wolnych wniosków odbyło się również pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Izby, podczas której wybrano Prezydium Rady w składzie: prezydent Krystyna Łazarz, PRD Nowogard SA, Nowogard; wiceprezydenci: Franciszek Kosiorowski, Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Rzeszów; Waldemar Ostrowski, Planeta Sp. z o.o., Warszawa; członkowie: Mieczysław Chmielewski, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Zwoleń; Erwin Filipczyk, Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o., Krapkowice; Przemysław Klonowski, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski; Jan Malitowski, Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA, Kalisz.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA