Drogi Kolej Wydarzenia
2 Minuty czytania

O kruszywach sztucznych na seminarium branżowym

Blisko 100 specjalistów – inżynierów budowlanych, przedstawicieli instytucji, firm i pracowni projektowych – wzięło udział w seminarium na temat teorii i praktyki w wykorzystaniu kruszyw sztucznych. Organizatorem spotkana była Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i KGHM Metraco.

Zdjęcie: KGHM Metraco
Zdjęcie: KGHM Metraco

Podczas spotkania swoimi doświadczeniami podzielili się m. in. Andrzej Duszyński z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie, Włodzimierz Bem, dyrektor Oddziału Produkcji Kruszyw KGHM Metraco oraz przedstawiciele Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlany z oddziału w Opolu.

Opinie ekspertów

Eksperci omawiali wyniki analizy porównawczej surowców do budowy dróg, zestawiając ze sobą właściwości kruszyw naturalnych i sztucznych. Te drugie ocenili także z perspektywy wykorzystania produktu w świetle wymagań ochrony środowiska. Grażyna Janicka z firmy SKANSKA podkreślała, że wykorzystywanie kruszyw sztucznych w budownictwie drogowym jest działaniem proekologicznym i alternatywą dla kruszyw naturalnych, których złóż jest coraz mniej. – Wnioski płynące z dzisiejszych wystąpień prelegentów są ważne dla całej branży budownictwa drogowego – mówi Marek Kacprowicz, prezes zarządu spółki KGHM Metraco, firmy, która była współorganizatorem spotkania. – Dzięki zaawansowanym technologiom i nowoczesnym rozwiązaniom produkcyjnym kruszywa sztuczne są dziś wysokojakościowym produktem, który pozwala chronić surowce naturalne i jednocześnie realizować z powodzeniem zadania inwestycyjne w infrastrukturze drogowej.

Doświadczenia praktyków vs. pytania z sali

Dużym zainteresowanie wśród uczestników szkolenia cieszył się wykład Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego z Głogowa, które w latach 2008-2014 zrealizowało inwestycje z użyciem ponad 300 tysięcy ton kruszyw sztucznych. Pracownicy firmy scharakteryzowali frakcje kruszyw wykorzystywane do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych oraz pokazali możliwości zastosowania kruszyw sztucznych w poszczególnych warstwach drogi zgodnie z wytycznymi technicznymi WT1-2014.

Część teoretyczna seminarium zakończyła ożywiona dyskusja dotycząca procesu produkcji kruszyw sztucznych, ich konkurencyjności względem surowców naturalnych oraz kierunków rozwoju sektora budownictwa drogowego.

Nowe technologie „od kuchni”

W drugiej części seminarium uczestnicy wzięli udział w wycieczce technicznej w Oddziale Produkcji Kruszyw KGHM Metraco, który znajduje się na terenie Huty Miedzi Głogów. Proces powstawania kruszyw drogowych przedstawił Grzegorz Groch – kierownik produkcji. W 2012 roku został tu zbudowany nowy układ technologiczny do przerobu, wzbogacania i klasyfikacji żużli pomiedziowych. – Dzięki nowemu układowi zwiększyła się efektywność w odzyskiwaniu surowców i dziś możemy produkować ok. 1,5 mln ton kruszyw rocznie – podkreślał podczas wizyty Włodzimierz Bem, dyrektor Oddziału.

Tegoroczne seminarium to pierwsze tego typu wydarzenie współorganizowane przez Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i KGHM Metraco. Frekwencja oraz atmosfera podczas obrad sprawiły, że organizatorzy już zapowiadają kolejne edycje.

Zdjęcie: KGHM Metraco SA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI