REKLAMA
Budownictwo Wydarzenia
1 Minuta czytania

Ogólnopolski konkurs PIP na plakat kampanii skierowanej do branży budowlanej

Mamy zaszczyt poinformować o Ogólnopolskim konkursie Państwowej Inspekcji Pracy na plakat kampanii skierowanej do branży budowlanej.

 

Grafika: PIP, www.pip.gov.pl
Grafika: PIP, www.pip.gov.pl

Konkurs ma na  celu wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego wraz z hasłem, który będzie promował tematykę bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Projekt, którego autor zostanie laureatem nagrody głównej w konkursie, będzie wykorzystywany jako podstawa kampanii społecznej Państwowej Inspekcji Pracy, skierowanej do pracodawców i pracowników z branży budowlanej.

Grupą docelową konkursu są przede wszystkim graficy, projektanci, artyści plastycy oraz osoby zajmujące się projektowaniem reklamowym, ale udział w nim mogą wziąć wszystkie osoby pełnoletnie.

Celem Kampanii społecznej, którą będzie promował zwycięski projekt, jest dążenie do poprawy stanu bezpieczeństwa pracy i ograniczenie wypadków przy pracy w budownictwie poprzez zwiększenie świadomości zagrożeń zawodowych w budownictwie, popularyzacja i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej, upowszechnienie informacji na temat prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej tam, gdzie zabezpieczenia zbiorowe nie mogą być zastosowane oraz promowanie dobrych praktyk dotyczących kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem na budowie.

Termin przesyłania prac – 29.10.2021 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie!
1. Zapoznaj się z  regulaminem
2. Pobierz i  wypełnij formularz zgłoszenia oraz  wszystkie załączniki
3. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie
4. Zeskanuj formularze, które wymagają podpisu (mogą być też zdjęcia dobrej jakości)
5. Prześlij wypełnione i  podpisane dokumenty na adres e-mail: sekretariat-promocja@gip.pip.gov.pl

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania ze strony: https://www.pip.gov.pl/pl/konkursy/konkurs-na-plakat-kampanii-skierowanej-do-branzy-budowlanej

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA