REKLAMA
Mosty Wydarzenia
3 Minuty czytania

Przekazanie łożyska mostowego do IBDiM

W dniu 26 maja do Instytutu Badawczego Dróg i Mostów przekazano przegubowo-przesuwne łożysko mostowe, istotny element oryginalnej konstrukcji nośnej Mostu Grota-Roweckiego. Jest to unikalna część z punktu widzenia technologicznego oraz metod budowy mostów z lat 70-tych XX wieku. Same łożyska stanowią – obok filarów – podstawową konstrukcję, bowiem to na nich opierają się przęsła mostu.

Zdjęcie: Metrostav Polska
Zdjęcie: Metrostav Polska

Łożysko – przekazane przez Radima Čápa, przedstawiciela Metrostav Polska oraz Andrzeja Radoszewskiego, Dyrektora ds. realizacji ZBM Inwestor Zastępczy S.A. – na ręce Prof. dr hab. inż. Janusza Rymszy z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów – będzie cennym eksponatem oraz udokumentowaniem polskich technologii sprzed ponad 40 lat. O jego wartości świadczy długi czas służenia kierowcom w niemal niezmienionej formie. Most gen. S. Grota-Roweckiego, wybudowany na przełomie lat 70. i 80., przechodzi obecnie gruntowny remont, w wyniku którego pod koniec 2015 roku stanie się częścią trasy S8 i północnej obwodnicy Warszawy.

Łożysko mostowe zostało wyjęte po 35 latach z podpory P5 mostu „Grota”, przy okazji remontu, który wchodzi w skład zadania „Kontynuacja, projektowanie i przebudowa Drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego) Etap II: odc. Węzeł Powązkowska – Węzeł Modlińska”. Zaprojektowane i wykonane w 1978 roku przez Mostostal Zabrze łożysko miało nośność 20,0 MN (meganiutonów), masa wynosiła 7000 kg, natomiast gabaryty to 1,10×1,50×1,13 m. Sam most o długości 645 metrów przyjmował 30% ogólnego ruchu mostowego Warszawy, na który składało się w szczytowym momencie ponad 140 tysięcy samochodów dziennie. Ten element konstrukcyjny jest więc wyjątkową pamiątką dawnej myśli inżynierskiej, stanowi dydaktyczny i konstruktorski eksponat o bezcennej wartości, dzięki któremu popularyzować można wiedzę z dziedziny mostownictwa.

– Most Grota Roweckiego jest obecnie odnawiany i poszerzany, aby spełnić najwyższe standardy techniczne oraz w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa użytkowników. Jest to niezmiernie ważna inwestycja dla Warszawy, poprawi jakość transportu pomiędzy dwoma brzegami Wisły. Po zakończeniu wszystkich prac kierowcy uzyskają dostęp do 5 pasów ruchu, co zwiększy przepustowość mostu i poprawi komfort jazdy. W celu zapewnienia najnowocześniejszych parametrów wymieniane są łożyska mostu oraz elementy konstrukcji nośnej. Jedno z łożysk mostowych, przekazane zostało do Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, aby móc pokazywać najlepsze polskie tradycje techniczne o wysokim poziomie, które staramy się kontynuować prowadząc prace budowlane i remontowe. Istotne jest to, iż sama konstrukcja mostu, która powstawała w latach 70-tych oraz 80-tych, była niezwykle zaawansowana, stanowi unikatowe świadectwo technologii XX wieku. Uważamy, że należy to uhonorować i pozostawić dla celów naukowo-badawczych oraz ekspozycyjnych – mówi Radim Čáp, przedstawiciel Metrostav Polska.

O inwestycji:
– Kontrakt o wartości 796 304 041,43 zł jest realizowany w trybie „zoptymalizuj-buduj”, co oznacza, że w skład prac należących do wykonawcy, oprócz wykonania robót budowlanych, należało również przygotowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej.
– W grudniu 2013 roku GDDKiA zaakceptowała pełną dokumentację projektu, złożoną przez firmę Metrostav – zgodnie z harmonogramem – w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy.
– W ramach kontraktu Most gen. S. Grota-Roweckiego został poszerzony do 10 pasów – jest na nim po 5 pasów w obu kierunkach. Na każdej jedni 2 pasy będą przeznaczone do ruchu tranzytowego, a 3 pozostałe – do ruchu lokalnego.
– Zakres prac realizowanych w ramach kontraktu obejmuje łącznie 63 obiekty inżynierskie:
      – Wyburzono, a następnie wybudowano od nowa 16 obiektów – w tym m.in.: 8 wiaduktów, 6 estakad, tunel pod Trasą AK oraz kładki dla pieszych.
      – Remontom podległo 27 obiektów, w tym m.in.: 11 wiaduktów, 9 estakad oraz 7 kładek i przejść dla pieszych.
      – Powstało także 16 nowych, nieistniejących wcześniej obiektów, w tym półtunelowe ekrany akustyczne przy osiedlu Potok, wjazd na Trasę AK z ul. Marymonckiej w kierunku Poznania (relacja północ – zachód) oraz mury oporowe.
– Na terenie objętym kontraktem wykonano także szereg robót branżowych, w tym: przebudowa sieci teletechnicznej, kanalizacji odwadniającej, sieci wodociągowej, sieci C.O., linii energetycznej oraz oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej.
– Do przebudowy Trasy AK i Mostu Grota zostało wykorzystanych ok. 8 255 ton stali zbrojeniowej.
– Do wykonania półtunelowych ekranów akustycznych zużytych zostało ok. 1 200 ton stali.

Zdjęcie: Metrostav Polska

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA