Wod-Kan Wydarzenia
3 Minuty czytania

Rozmowy o gospodarce niskoemisyjnej miasta Krakowa w Gródku

zarządów spółek miejskich, które w dniach 7-8 marca 2019 r. odbywa się w Gródku nad Dunajcem. W trakcie spotkania uczestnicy wraz ze specjalistami z Politechniki Krakowskiej rozmawiają o nowych technologiach, które można wykorzystać dla poprawy jakości życia mieszkańców naszego miasta.

Spotkanie w Gródku, fot. MPWiK w Krakowie
Spotkanie w Gródku, fot. MPWiK w Krakowie

– Podczas spotkania przede wszystkim poruszamy zagadnienia dotyczące gospodarki niskoemisyjnej Miasta Krakowa w kontekście działań spółek miejskich, realizowanych w ramach Strategii Rozwoju Krakowa do roku 2030. Omawiamy konkretne rozwiązania, które w najbliższych latach mamy w planach zrealizować, jak np. ekologiczne źródła ciepła dla mieszkańców osiedli peryferyjnych czy bezpośrednie zasilanie zajezdni MPK S.A. oraz innych obiektów miejskich prądem wyprodukowanym w Ekospalarni – mówi Tadeusz Trzmiel, prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., organizatora seminarium.

Spotkanie w formie narady członków zarządów spółek to robocze rozważania na temat wdrożenia inteligentnych technologii w plany rozwojowe instytucji miejskich. Stąd też obecność wicedyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa Andrzeja Łazęckiego, który przedstawił uczestnikom plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Kraków w kontekście wyzwań po konferencji klimatycznej COP24 w Katowicach. Kraków jako pierwsze miasto w Polsce od kilku lat prowadzi liczne działania mające na celu ograniczenie niskiej emisji. Potrzeba ochrony środowiska, zakaz palenia węglem w Krakowie, który wchodzi w życie we wrześniu 2019 roku, wdrożenie przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych – to trudne zadania, z którymi władze miasta mierzą się na co dzień. Tematy te będą nadal przedmiotem działań miejskich spółek i instytucji w najbliższych latach.

Piotr Ziętara – Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa – w swoim wystąpieniu podkreślił działania inwestycyjne, które Spółka zrealizowała w 2018 roku. Były to między innymi budowa sieci wod-kan dla potrzeb Kraków – Airport, modernizacja procesu dezynfekcji wody pitnej – Siercza, kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Igołomskiej w ramach programu BIS, skoordynowana z przebudową układu drogowego, realizacja projektu Gospodarka Wodno-Ściekowa etap V i VI – os. Piaski Wielkie, ul. Myśliwska, ul. Gumniska, budowa 4 nitki piaskownika w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów, przebudowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w osiedlu Podwawelskim. Wodociągi Miasta Krakowa w 2018 roku wybudowały fontannę w Parku Lotników Polskich, oddały do użytku nowoczesne Centrum Obsługi Mieszkańców, wymieniły 900 włazów kanalizacyjnych, wyremontowały blisko 1000 studni, przeprowadziły kontrolę 8 300 hydrantów i 5200 zasuw sieciowych oraz inspekcję telewizyjną 182 000 metrów kanałów. Piotr Ziętara omówił również projekty wdrożone przez Wodociągi Miasta Krakowa w ramach niskoemisyjnego transportu, circular economy, produkcji energii z naturalnych źródeł oraz inne działania podejmowane w oparciu o założenia smart city, takie jak doskonalenie systemu informacji geograficznej, modelowanie hydrauliczne, telemetria czy zdalne prowadzenie odczytów wodomierzy. Prezes Wodociągów Miasta Krakowa podkreślił również znaczenie Stacji Termicznej Utylizacji Osadów dla gospodarki osadami ściekowymi aglomeracji krakowskiej. Tylko w 2018 roku w STUO zutylizowano 78 000 ton osadów ściekowych.

– Elektryczne ogrzewanie akumulacyjne budynków na terenach oddalonych od sieci to ekologiczny projekt, który warto poważnie rozważyć. Ten rodzaj ogrzewania może być alternatywą dla systemów wykorzystujących kotły opalane gazem, olejem opałowym czy węglem. Jest to rozwiązanie wykorzystujące tanią energię elektryczną dostarczaną przez elektrownie systemowe w czasie małego obciążenia sieci, np. w godzinach nocnych – wyjaśnia dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Jak zaznacza prezes KHK S.A. Tadeusz Trzmiel tego typu rozwiązanie może być szczególnie korzystne dla mieszkańców obrzeży miasta, szczególnie Dzielnicy XVIII. Swoje wystąpienie podczas seminarium miał też dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, dyrektor Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, który przekonywał zebranych do zasadności rozważenia zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, materiałowo-konstrukcyjnych oraz instalacyjnych dla budownictwa „niemal zero energetycznego”.

Zdjęcie: MPWiK w Krakowie 

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI