REKLAMA
Budownictwo Wydarzenia
4 Minuty czytania

Ruszył konkurs CEMEX Förderpreis Beton Central Europe 2020

Do 30 kwietnia 2020 r. eksperci z firm z branży budowlanej oraz pracownicy naukowi z Polski, Czech i Niemiec mogą zgłaszać innowacyjne pomysły, mające wpływ na rozwój technologii betonu. CEMEX przyzna nagrodę w wysokości 10.000 euro za rozwiązanie łączące technologię materiałów budowlanych i naukę.

 

Zdjęcie: CEMEX Polska
Zdjęcie: CEMEX Polska

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmie niezależne, międzynarodowe jury złożone z naukowców zajmujących się technologią badań materiałów budowlanych. Jury przewodniczy prof. dr inż. Rolf Breitenbücher z Uniwersytetu Ruhry w Bochum, Niemcy.

– Stworzyliśmy konkurs Förderpreis Beton Award i rozwijamy go jako ważny element naszej kultury korporacyjnej w celu promowania największych talentów ze świata nauki i przemysłu. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy nasza branża musi mierzyć się z różnymi wyzwaniami, potrzebujemy większego wsparcia ze strony młodych przedstawicieli elity naukowej –
powiedział Rüdiger Kuhn, Wiceprezes ds. Materiałów CEMEX Europa Centralna.

Poprzez nagrodę Föerderpreis Beton Award, CEMEX promuje rozwój produkcji, przetwarzania i zastosowania betonu oraz konstrukcji betonowych. Projekty konkursowe powinny wyznaczać rozwiązania dotyczące ulepszenia cech charakterystycznych dla materiałów budowlanych, ich jakości, efektywności kosztowej, ekologii oraz aspektów technologicznych betonu i konstrukcji betonowych. W konkursie mogą wziąć udział praktycy z firm budowlanych oraz naukowcy z uniwersytetów i instytutów zajmujących się badaniami nad materiałami budowlanymi.

Naukowcy z Polski i Czech zaproszeni do udziału w konkursie

Nagroda w dziedzinie technologii i nauki, przyznawana przez CEMEX w Niemczech, cieszy się renomą wśród technologów zajmujących się betonem – obecnie Förderpreis Beton Award to wiodące wyróżnienie w dziedzinie badań materiałów budowlanych. W Niemczech nagroda ta jest przyznawana od roku 1982. Wraz ze startem 19 edycji konkursu w 2020 roku, do udziału zostali zaproszeni naukowcy i praktycy z Polski i Czech, czym CEMEX podkreśla swoją międzynarodową działalność biznesową.

– Jestem bardzo zadowolony, że powstała taka inicjatywa i obejmuje dużą część Europy Centralnej. Konkurs ma piękną, ponad trzydziestoletnią historię ugruntowaną na rynku niemieckim i cieszę się, że dołączają do niego Polska i Czechy. Najważniejsze dla nas jest, aby dzięki konkursowi dotrzeć do wartościowych projektów, które będą mogły zostać wdrożone. Beton może być bardzo efektywnym rozwiązaniem wielu naszych cywilizacyjnych wyzwań. Jeżeli popatrzymy na beton w całym cyklu życiu, uwzględniając jego masę termiczną, możliwości konstrukcyjne, karbonatyzację i na końcu jego recykling to otrzymujemy obraz materiału doskonale wpisującego się w gospodarkę o obiegu zamkniętym i zasady zrównoważonego rozwoju –
powiedział prof. Jan Deja z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, członek jury.

Nowy, międzynarodowy wymiar nagrody został odzwierciedlony również w składzie jury. W jury pierwszej edycji konkursu CEMEX Förderpreis Beton Central Europe zasiadają uznani naukowcy z niemieckich uniwersytetów, a także wybitni polscy i czescy naukowcy zajmujący się materiałami budowlanymi w swojej pracy naukowej.

Skład jury Förderpreis Beton Central Europe 2020: prof. Dri nż. Rolf Breitenbücher, Ruhr-Universität w Bochum (przewodniczący jury); prof. dr hab. inż. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska; docent inż. Karel Dvořák, Uniwersytet Techniczny w Brnie, Czechy; prof. dr inż. Christoph Gehlen, Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy; dr hab. inż., prof. ZUT Maria Kaszyńska, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie, Polska; prof. dr inż. Horst Michael Ludwig, Uniwersytet Bauhausu w Weimarze, Niemcy; prof. dr inż. Viktor Mechtcherine, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Niemcy; prof. dr inż. Michael Raupach, RWTH Uniwersytet w Aachen, Niemcy.
 
– Konkurs daje szansę na promocję takich prac, które mają istotne znaczenie dla przemysłu i gospodarki. Mam nadzieję, że w ramach konkursu wpłynie wiele prac przedstawiających innowacyjne rozwiązania materiałowe i technologiczne, uwzględniające najnowsze trendy i oczekiwania. Są to zagadnienia dotyczące wpływów środowiskowych, zmian klimatycznych, trwałości i bezpieczeństwa materiałów, czyli wyzwań związanych z zapewnieniem zrównoważonego budownictwa –
mówi Maria Kaszyńska, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie, członkini jury.

Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie

Opracowanie konkursowe należy przesłać w języku lokalnym (polskim, czeskim, niemieckim) lub angielskim. Praca naukowa (magisterska bądź doktorska) nie może być starsza niż dwa lata i musi być opublikowana w czasopismach naukowych. Z udziału w konkursie wykluczone są prace bądź artykuły naukowe, których współautorstwo przypisywane jest profesorom politechnik, uniwersytetów czy państwowych wyższych szkół zawodowych. W wyjątkowych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do podziału nagrody pomiędzy dwóch zwycięzców.

Szczególnie istotną częścią zgłoszenia konkursowego jest pisemna koncepcja praktycznego zastosowania zaproponowanego pomysłu. Oprócz głównej pracy, należy przedstawić koncepcję wdrożenia, biorąc pod uwagę profil produktów i usług CEMEX. Zwycięzca konkursu otrzyma możliwość przedstawienia swojej pracy oraz koncepcji implementacji podczas wydarzeń naukowych i technicznych organizowanych przez CEMEX.

Zdjęcie: CEMEX Polska Sp. z o.o.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA