Budownictwo Wydarzenia
2 Minuty czytania

Stowarzyszenie buildingSMART Polska odziałem międzynarodowej organizacji buildingSMART International

5 czerwca 2019 r. Stowarzyszenie buildingSMART Polska i międzynarodowa organizacja buildingSMART podpisały porozumienie ws. utworzenia polskiego oddziału organizacji. Mostostal Warszawa jest jednym z członków założycieli Stowarzyszenia, a Juliusz Żach – Kierownik Działu Badań i Rozwoju w Mostostalu Warszawa – jego Prezesem.

Zdjęcie: Mostostal Warszawa
Zdjęcie: Mostostal Warszawa SA

– Mostostal Warszawa jest od lat liderem innowacyjnego budownictwa w Polsce. Jako pierwsza firma w branży, w 2005 r. powołaliśmy własny Dział Badań i Rozwoju. Otwarte standardy BIM* mają dla nas, jako generalnego wykonawcy, fundamentalne znaczenie. Umożliwią bardziej wydajne zarządzanie na prowadzonych przez nas budowach i jednocześnie gwarantują wymianę danych pomiędzy oprogramowaniem pochodzącym od różnych producentów – mówi Jacek Szymanek, Członek Zarządu Mostostalu Warszawa. – Duża wartością są dla nas wzorce, które możemy czerpać od naszego strategicznego inwestora, Grupy Acciona. Warto zauważyć, że Acciona jest liderem hiszpańskiego oddziału buildingSmart.

 buildingSMART International to niezależna międzynarodowa organizacja o charakterze non-profit, której celem jest tworzenie, doskonalenie i promowanie otwartych standardów wymiany informacji w sektorze budowlanym. Zawarta 5 czerwca br. umowa nadaje Stowarzyszeniu buildingSMART Polska rangę krajowego oddziału międzynarodowej organizacji.

– Projekty badawczo-rozwojowe dotyczące BIM prowadzimy od ponad 6 lat. Zaangażowaliśmy się w inicjatywę utworzenia polskiego oddziału organizacji buildingSMART rozwijającej otwarte standardy BIM. Jest to kontynuacja budowania przez nas kompetencji w obszarze technologii wcześniej zidentyfikowanych jako przyszłościowe –
mówi Juliusz Żach.

Stowarzyszenie buildingSMART Polska – polski oddział BuildingSMART zrzesza uczestników rynku budowlanego oraz ich partnerów biznesowych. Obecnie wspierają je:
– MOSTOSTAL Warszawa,
- BIM POINT,
- ELECTRA M&E Polska,
- HOCHTIEF Polska,
- MOTA-ENGIL Central Europe,
- NORGIPS,
- ISOVER i RIGIPS,
- VECTORWORKS,
- WARBUD,
- XELLA.

*BIM (z ang. Building Information Modeling) jest to technologia oparta na cyfrowych danych stosowanych w budownictwie, we wszystkich fazach cyklu życia inwestycji (planowanie, projektowanie, realizacja i eksploatacja). W technologii BIM głównym źródłem informacji jest model 3D, w którym elementy są wirtualnymi replikami rzeczywistych elementów ze strefą informacji o ich cechach fizycznych i funkcjonalnych (właściwości elementów).

Technologia BIM umożliwia eliminację błędów związanych z brakiem spójności dokumentacji, niewłaściwą interpretacją rozwiązań projektowych, pracą na różnych zasobach danych, które w tradycyjnym podejściu (dwuwymiarowa dokumentacja rysunkowa oraz towarzysząca dokumentacja opisowa) są trudne do identyfikacji. Technologia BIM pozwala również na lepszą komunikację i wymianę danych pomiędzy wszystkimi uczestnikami danego procesu inwestycyjnego, zarówno na poziomie globalnym: inwestor, projektant, generalny wykonawca jak i lokalnym: architekt, projektanci poszczególnych branż.

Zdjęcie: Mostostal Warszawa SA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI