REKLAMA
Budownictwo Wydarzenia
2 Minuty czytania

STRABAG dołączył do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

STRABAG Sp. z o.o. powiększył grono firm działających na polskim rynku budowlanym, które zrzeszyły się w celu poprawienia standardów BHP i wyeliminowania wypadków na budowach. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom to jedno z największych wyzwań, jakie stoi przez dużą firmą, w której zwykle czynnik ludzki decyduje o poziomie wypadkowości i komforcie pracy. Budowanie kultury bezpieczeństwa w firmach to zadanie i odpowiedzialność wszystkich uczestników rynku.

STRABAG pracuje bezpiecznie, fot. STRABAG
STRABAG pracuje bezpiecznie, fot. STRABAG

Według publikowanych okresowo, co roku danych GUS budownictwo, obok górnictwa i przetwórstwa jest jedną z branż najbardziej wrażliwych pod względem wypadkowości. Dlatego największe firmy w kraju dokładają starań, by w maksymalnym stopniu eliminować czynniki, wpływające na ich występowanie. Niezbędne do tego jest zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników oraz staranne szkolenie ich w zakresie bezpieczeństwa pracy, tak samo staranne dbanie o bezpieczeństwo zatrudnianych i współpracujących z generalnymi wykonawcami podwykonawców, dobre praktyki i jasne oraz jednolite przepisy ułatwiające zarządzanie ryzykiem na budowach.

– Nowe technologie poprawiają jakość pracy i sprzyjają podnoszeniu bezpieczeństwa na budowach. Nie można jednak nigdy zapominać o tym, że firma dbająca o swoich pracowników i kooperantów, musi zawsze być czujna. Dlatego pomimo wysokich standardów, jakie od lat stosowane są w całym koncernie STRABAG, popieramy dążenie firm budowlanych do unifikacji standardów i współpracy na tak ważnym gruncie, jakim jest bezpieczeństwo. Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem oraz zaangażujemy się w każdą inicjatywę, która służy naszym pracownikom oraz jednoczy rynek budowlany – mówi Alfred Watzl, członek zarządu STRABAG Sp. o.o.

Po pierwsze prewencja

Obowiązująca w STRABAG polityka w zakresie BHP jest odwzorowaniem standardów wypracowanych i obowiązujących w całym koncernie. To oznacza, że bez względu na to czy pracownik wykonuje swoje obowiązku w Austrii, Szwecji czy w Polsce, przechodzi podobne szkolenia, zobowiązany jest do przestrzegania podobnych procedur. Bez względu na charakter wykonywanej pracy każdy nowy członek zespołu przechodzi podstawowe szkolenie z zakresu BHP, a następnie specjalistyczne typowe dla jego stanowiska. Ważną częścią polityki bezpieczeństwa firmy są szkolenia w zakresie pierwszej pomocy. Pracownicy firmy uczestniczą np. w symulacjach zdarzeń awaryjnych na poszczególnych budowach. W ten sposób sprawdzana jest czujność, wiedza oraz jej praktyczne zastosowanie w sytuacjach zbliżonych do prawdziwych np. w przypadku wtargnięcia na teren budowy rozpędzonego samochodu. W obszarze działań zwiększających bezpieczeństwo pracowników znajduje się także analiza potencjalnych wypadków.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Najczęstsza przyczyną wypadków w każdej firmie jest czynnik ludzki. Zmęczenie, niedyspozycja, choroba – wszystko może wpłynąć na zmniejszoną koncentrację, co w połączeniu np. z pośpiechem zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń ryzykownych dla pracowników. Dlatego tak ważna staje się właściwa komunikacja z pracownikami i stworzenie im komfortowych warunków pracy. STRABAG we współpracy z profesjonalną firmą prowadzi także działania wspierające osoby, których stan zdrowia mógłby kwalifikować się do statusu osoby niepełnosprawnej. Koncern STRABAG traktuje takich pracowników na równi z osobami w pełni zdrowymi. To działanie właściwe i korzystne zarówno dla firmy jak i dla pracowników, którzy nie mają powodów powstrzymywać się przed ujawnieniem niedyspozycji zdrowotnych, co znacząco podnosi ich poziom bezpieczeństwa. Ponadto pracownicy zdobywają także wiedzę o świadczeniach i przywilejach, jakie mogą pozyskać z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Podstawą do skutecznego przeprowadzenia wszelkich działań służących bezpieczeństwu w firmie i na budowach jest przemyślane i kompleksowe działanie, zaufanie pracowników i współpracowników oraz taka unifikacja zasad bezpieczeństwa, która nie pozostawia pola dla swobodnej ich interpretacji.

Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA