REKLAMA
Kolej Wydarzenia
2 Minuty czytania

Tines na XXV Forum Ekonomicznym w Krynicy

– Obecny poziom rozwoju technologicznego jest tak duży, że nie ma żadnych przeciwwskazań by w Krakowie budować metro – wyraźnie zaznaczył Prezes Zarządu TINES Capital Group Tomasz Szuba podczas XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy. Panel dyskusyjny „Ile warta jest przestrzeń miejska i jaki udział w tej wartości ma transport zbiorowy”, w którym 9 września wziął udział Prezes Tomasz Szuba, zorganizowany został przez TINES i ZDG TOR.

Zdjęcie: TINES Capital Group SA
Zdjęcie: TINES Capital Group SA

W kontekście zwiększania wartości przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem inteligentnie zaplanowanej sieci transportu miejskiego, zagadnieniem wyraźnie eksploatowanym był temat metra. W tym obszarze, Prezes Tomasz Szuba zaprezentował doświadczenie firmy Tines oraz wskazał szczególną rolę jaką przy projektowaniu nowoczesnego transportu w miastach odgrywają zaawansowane technologie.

– II linia warszawskiego metra, na którą dostarczaliśmy system nawierzchni, to dla nas doskonałe narzędzie marketingowe. Wystarczy zjechać pod ziemię i zaprezentować zainteresowanym inwestorom efekt zastosowania nowoczesnych technologii wibroizolacyjnych redukujących poziom drgań i hałasu oddawanego do otoczenia przez pociągi metra. Taka wycieczka dostarcza odpowiedzi na 90% pytań –
podkreślił Prezes Tomasz Szuba podczas debaty.

Miastotwórczą rolę metra i wpływ linii podziemnej kolejki na wartość przestrzeni miejskiej w jej bezpośrednim otoczeniu wskazywany był wielokrotnie przez przedstawicieli zarówno samorządu jak i osoby związane z rynkiem nieruchomości. Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, jasno wskazał, iż decyzje inwestorów są ściśle lokowane z polityką transportową, a z kolei Jarosław Bator, Członek Zarządu PKP SA, wyraźnie podkreślił, że poprawa infrastruktury zwiększa wartość nieruchomości w danej okolicy od 10 do kilkudziesięciu procent.

Ważne miejsce w debacie zajęło również zagadnienie, które można określić jako smart mobility. W kontekście inwestowania w transport i komunikację podkreślano potrzebę tworzenie szybkiego, punktualnego i czystego środka transportu. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, zaznaczył że taka konieczność podyktowana jest coraz szerszą świadomością mieszkańców, którzy chcą miast stawiających na mobilność. Dlatego też, aby zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu miejskiego potrzebne są ciągłe zmiany. Bowiem, jak spuentował jedną ze swoich wypowiedzi Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski: – Miasto, które się nie zmienia – umiera.

W temacie tworzenie infrastruktury transportowej, która spełniać będzie oczekiwania mieszkańców oraz swoją funkcją wykracza zdecydowanie poza doraźne potrzeby miasta, jest inwestycja budowy dworca Nowa Łódź Fabryczna, na którą w swojej wypowiedzi wskazał Prezes Szuba.

– Multitransportowy węzeł nowego dworca Łódź Fabryczna, który integruje ze sobą różne formy transportu jak autobusy, tramwaje, koleje regionalne czy koleje dużych prędkości, to doskonały przykład infrastruktury przyszłości. To inwestycja zaplanowana na kilkadziesiąt lat do przodu.

Interesujący i cenny punkt widzenia do debaty wniósł również Emilio D’Alessio, prezes honorowy Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, włoski architekt, planista i doradca w zakresie zrównoważonego rozwoju. W swojej wypowiedzi stwierdził, że współcześni zarządcy i architekci miast powinni w swojej pracy kierować się słowami byłego burmistrza Bogoty Enrique Penalosy, który powiedział, że: – rozwinięte miasto nie polega na tym, że nawet najbiedniejsi jeżdżą samochodami, ale na tym, że bogaci korzystają z publicznego transportu – Emilio D’Alessio stwierdził również przekornie abyśmy pamiętali, że ulice są dla ludzi, a dla samochodów są drogi. Jeśli auta w mieście przez 95% czasu stoją zaparkowane to w ten sposób odbierana jest cenna przestrzeń dla mieszkańców.

Zdjęcie: TINES Capital Group SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA