REKLAMA
Wod-Kan Wydarzenia
2 Minuty czytania

Wodociągi Krakowskie na Sympozjum GAP

W dniach 25-27 stycznia odbyło się 48. Sympozjum Naukowe Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna. Sympozjum GAP zainicjowała debata online wybitnych ekspertów z zakresu ekonomii pod przewodnictwem prof. dr hab. Jerzego Hausnera, dotycząca sytuacji i perspektyw rozwoju polskiej gospodarki.

Firma-Idea: Zarządzanie aktywami niematerialnymi – to hasło pierwszego dnia Sympozjum. Aktywa niematerialne coraz częściej odgrywają kluczową rolę w rozwoju firmy. Uzupełniają kapitał finansowy i są źródłem tworzenia wartości. Posiadane patenty, czy prawa majątkowe pozwalają na większą swobodę na rynku oraz stanowią dużą przewagę konkurencyjną. O współczesnej roli aktywów niematerialnych i potrzebie ich wspierania opowiedział Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Co w sytuacji, gdy własność intelektualna jest jedynym co posiadasz? Aktywa niematerialne w wielkim biznesie – jak je mierzyć, wyceniać i nimi zarządzać? Jak monetyzować własność intelektualną w cyfrowym świecie łatwego kopiowania? Czego potrzebują firmy, aby w pełni wykorzystywać potencjał aktywów niematerialnych? To tylko niektóre z wielu pytań, na które odpowiedzi szukali paneliści pierwszego dnia Sympozjum – przedstawiciele biznesu i świata nauki.Miasto – Woda – Jakość Życia – takiej tematyce został poświęcony drugi dzień Sympozjum. Woda jest czynnikiem warunkującym życie, cennym surowcem wykorzystywanym w przemyśle, gospodarce komunalnej i rolnictwie. Wraz ze wzrostem zaludnienia, urbanizacją, rozwojem gospodarczym, wzrasta zapotrzebowanie na wodę, a na jej dostępność wpływają m.in. zmiany klimatu i poziom zanieczyszczenia środowiska. W jaki sposób miasta mogą w dalszym ciągu zaopatrywać swoich mieszkańców w wodę? Jak mądrze gospodarować zasobami wodnymi? Jak wykorzystywać wody opadowe? Jakie przeszkody stoją na drodze do realizacji projektów z zakresu błękitno – zielonej infrastruktury? Takie zagadnienia były przedmiotem debat drugiego dnia Sympozjum. Wykład wprowadzający wygłosiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Następnie głos zabrała Dorota Jakuta, Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Prezesi Zarządów przedsiębiorstw wodociągowych: Piotr Ziętara, Wodociągi Miasta Krakowa, Janusz Adamek, Sądeckie Wodociągi, Paweł Chudziński, Aquanet S.A. – Poznań, Witold Ziomek, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, dyskutowali o aspektach związanych z gospodarką wodną i jakością życia w mieście. Przedmiotem debaty, w której udział wzięli Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Szymankiewicz, Zastępca Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego i Maria Wasiak, Zastępca Prezydenta Bydgoszczy było m.in. zintegrowane planowanie rozwoju miast i efektywne wykorzystanie zasobów wody. Przedstawiciele świata nauki w swoim panelu rozmawiali o wodzie w kontekście nie tylko zasobu, ale także zagrożenia. Ciekawym punktem w programie drugiego dnia Sympozjum była dyskusja „Nie olewamy miasta. Rozwój błękitnej infrastruktury: administracja publiczna a interes publiczny” prowadzona przez dr Krzysztofa Głuca i dr Michała Kudłacza, ze studentami kierunku Gospodarka Przestrzenna UEK.Wydarzeniami towarzyszącymi 48. Sympozjum GAP były m.in. wręczenie przez Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa Nagrody Przyjaciela Sympozjum im. dra Aleksandra Kowalskiego, którą otrzymała prof. dr hab. Anna Karwińska (UEK), wystawa zorganizowana przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, a także mecz piłki nożnej rozegrany pomiędzy studentami, a wykładowcami GAP.Sympozja organizowane przez Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbywają się cyklicznie. Uczestniczą w nich przedstawiciele świata nauki, biznesu i polityki, a także studenci. Poruszana tematyka skupia się wokół ważnych kwestii związanych z gospodarką, administracją i społeczeństwem. Przyjęta formuła swobodnej dyskusji sprawia, że Sympozja GAP są atrakcyjną formą edukacji, która uzupełnia tradycyjny system kształcenia, a także umożliwia międzypokoleniową integrację i wymianę doświadczeń.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA