REKLAMA
Wod-Kan Wydarzenia
1 Minuta czytania

Wybrano nową Radę IGWP

12 lipca 2017 r. w siedzibie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w Bydgoszczy odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Izby, która wyłoniła ze swojego grona Prezydium Rady Izby.

W Prezydium Rady Izby nowej kadencji zasiadają: przewodniczący Tadeusz Rzepecki, wiceprzewodniczący Andrzej Malinowski, wiceprzewodniczący Piotr Ziętara, członkowie Krzysztof Dąbrowski i Ryszard Sobieralski.

Na pierwszym po ukonstytuowaniu się Prezydium Rady Izby posiedzeniu zajmowano się bieżącymi sprawami członkowskimi oraz legislacją.

Rada Izby omówiła m.in. aktualny stan prac nad projektem ustawy Prawo wodne, planowane zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w szczególności powołanie regulatora cen. Członkowie Rady Izby wymienili się także doświadczeniami w zakresie wdrażania ustawy kominowej w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA