REKLAMA
Inż. Bezwykopowa Wydarzenia
2 Minuty czytania

Wykonano przewierty w technologii Direct Pipe w Polsce

GAZ-SYSTEM zakończył realizację pierwszych w Polsce przewiertów w technologii Direct Pipe. Miały one miejsce przy budowie gazociągu Czeszów-Wierzchowice w województwie dolnośląskim. Dotychczas na świecie wykonano tylko 40 tego typu przejść.

Technologia Direct Pipe w Polsce, fot. GAZ-SYSTEM
Technologia Direct Pipe w Polsce, fot. GAZ-SYSTEM

Direct Pipe jest najbardziej zaawansowanym rodzajem metody bezwykopowej, stosowanej przy budowie gazociągów, która pozwala na poprowadzenie trasy gazociągu pod ciekami wodnymi, w terenach o trudnej topografii, objętych ochroną przyrodniczą czy charakteryzujących się niekorzystnymi warunkami geologicznymi. Direct Pipe jest bezpiecznym rozwiązaniem, zmniejszającym do minimum ryzyka związane z przejściem bezwykopowym.

– Wyjątkowość tej metody polega na połączeniu technologii HDD i mikrotunelowania i powoduje, że ograniczenia, które tkwią w obu tych technologiach w dużej mierze przestają być czynnikami utrudniającymi budowę gazociągów. Direct Pipe pozwala realizować przejścia bezwykopowe w zakresie dużych średnic i długości. Bardzo istotny jest również fakt, że efekty uzyskujemy za rozsądną cenę, wyższą o około 20% od kosztów przejścia wykonanego tradycyjną technologią HDD –
mówi Roland Kośka, kierownik Działu Przygotowania i Monitoringu w Pionie Inwestycji GAZ-SYSTEM.

Dzięki zastosowaniu technologii Direct Pipe GAZ-SYSTEM uzyskał pełną kontrolę nad procesem realizacji przejścia bez ryzyka utracenia odwierconego otworu przed jego orurowaniem, a także większą przewidywalność czasu trwania robót oraz kosztów wykonania przejścia. Zlikwidowane zostały ryzyka zanieczyszczenia wód i cieków płuczką pochodzenia wiertniczego, a przede wszystkim zapewniono bezpieczne dla otoczenia i środowiska prowadzenie robót.

Informacje techniczne:
Do technicznych możliwości tej metody należy zaliczyć:
– brak ryzyka perforacji nadkładu ciśnieniem płuczki, co pozwala wytyczać znacznie płytsze trajektorie (drogi, które przebywa poruszająca się głowica) planowanych przejść i w efekcie skraca przewierty,
– krótsze odcinki wejścia i wyjścia, strefa odcinka poziomego jest w większości trajektorii przewiertu, dzięki czemu trajektoria przewiertu jest łatwa do skontrolowania i utrzymania zgodnie z projektem,
– nie występuje ryzyko przekroczenia pasa montażowego gazociągu w miejscu wyjścia przewiertu,
– pospawana lira gazociągu do zabudowy nie musi być przygotowywana w jednym odcinku,
– możliwość lokalizowania przejść w miejscach niewykonalnych dla innych technologii,
– możliwość zwiercenia skał i utworów geologicznych bez względu na ich właściwości,
– wiercenie otworu na wymiar średnicy gazociągu do zainstalowania, co zmniejsza ilość zwierconej skały, a przez to i urobku do przerobienia i jego utylizacji.

– Technologia Direct Pipe istnieje dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych takich, jak np. zastosowanie żyrokompasu do sterowania głowicą urabiającą. Nowością tej technologii w odniesieniu do mikrotunelowania jest to, że głowica jest sterowana i umieszczona na końcu rury przewodowej, która przy pomocy Pipe Thruster’a jest wciskana w górotwór w ślad za postępem urabiającej głowicy –
dodaje Roland Kośka.

Zdjęcie: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA