Budownictwo Wydarzenia
1 Minuta czytania

Założono Fundację buildingSMART Polska

Grupa sześciu firm budowlanych zainaugurowała w listopadzie współpracę nad rozwojem technologii BIM na polskim rynku, zakładając fundację na rzecz utworzenia buildingSMART Polska. Jednym z członków założycieli fundacji jest również Mostostal Warszawa. Spółka po raz kolejny angażuje się w działania sprzyjające rozwojowi innowacji w Polsce.

Celem fundacji jest zbudowanie podstaw funkcjonowania organizacji zrzeszającej podmioty rynku budowlanego, integrującej działania związane z technologią BIM na poziomie krajowym i międzynarodowym. buildingSMART to niezależna, międzynarodowa organizacja non-profit wyznaczająca kierunki postępu cyfryzacji w budownictwie poprzez rozwój otwartych, międzynarodowych standardów wymiany informacji. Fundatorów połączyły wartości i cele buildingSMART, idea openBIM oraz wola współpracy na rzecz cyfryzacji budownictwa.

– Technologia BIM jest przyszłością budownictwa i rozwija się w bardzo szybkim tempie. Niesie istotny potencjał usprawnienia wielu procesów budowlanych. Po raz kolejny jesteśmy w gronie inicjatorów działań, które kształtują przyszłość polskiego rynku budowlanego. Postawiliśmy fundamenty pod otwarty dom dla BIM-u w naszym kraju –
powiedział Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostal Warszawa.

– Przez ostatnie kilka lat Mostostal Warszawa, w ramach prowadzonych projektów badawczych, analizował możliwości wykorzystania technologii BIM. W 2016 r., gdy zaczęły pojawiać się sygnały z rynku świadczące o zainteresowaniu zamawiających tą technologią, Zarząd Spółki zdecydował, aby w Dziale Badań i Rozwoju utworzyć Zespół ds. BIM, który obecnie przygotowuje wdrożenie tej technologii. Bardzo nas cieszy fakt, że rynek budowlany zmierza w kierunku cyfryzacji –
powiedział Juliusz Żach, Kierownik Działu Badań i Rozwoju, który w imieniu Mostostal Warszawa sygnował akt założycielski.

Fundacja buildingSMART konsultować będzie swoje działania z przedstawicielami organizacji rządowych i pozarządowych w ramach rady programowej. Organami Fundacji są Rada Fundatorów, Zarząd i Zespół Operacyjny. Radę Fundatorów tworzą prezesi firm, które sygnowały akt założycielski: Robert Protyński (ELECTRA M&E Polska), Maciej Kopański (ENGIE Technika Instalacyjna), Henryk Liszka (HOCHTIEF Polska), Andrzej Goławski (Mostostal Warszawa), Zbigniew Zajączkowski (Mota-Engil Central Europe), Jerzy Werle (Warbud).

W skład Zarządu Fundacji wchodzą: Klaus Boede (prezes), Adam Glema (wiceprezes), Jerzy Rusin (wiceprezes) i Leszek Włochyński (wiceprezes). Do interdyscyplinarnego Zespołu Operacyjnego powołano: Wojciecha Kalisza, Konrada Majewskiego, Kamila Stolarskiego, Tomasza Żychiewicza.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI