REKLAMA
Wod-Kan Wydarzenia
1 Minuta czytania

Zmiany w Zarządzie Wodociągów Krakowskich

W dniu 20 stycznia 2019 roku do obecnego składu Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa dołącza nowy członek. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, nowym Członkiem Zarządu Spółki jest Pan Wojciech Szczepanik.

Wojciech Szczepanik

Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

Od 2007 roku jako Wiceprezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., był odpowiedzialny za wydatkowanie funduszy europejskich dla małopolskich przedsiębiorców, pozyskując blisko 1 mld zł wsparcia z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Współtworzył, a następnie nadzorował działania Centrum Business in Małopolska, koordynującego prace związane z promocją gospodarczą Województwa Małopolskiego. W czerwcu 2014 roku został Dyrektorem krakowskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie podjął i wdrożył działania podnoszące jakość i efektywność obsługi przeszło miliona klientów. W lutym 2015 r. został powołany na stanowisko Wicewojewody Małopolskiego. Od stycznia 2016 r. do grudnia 2018 r. pełnił funkcję Sekretarza Województwa Małopolskiego, koordynując pracę poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego. Współtworzył i nadzorował programy realizowane przez Województwo Małopolskie, w tym m.in. projekt związany z jakością powietrza „Oczyszczacze powietrza – w każdym przedszkolu i żłobku w Małopolsce”. Z Wodociągami Miasta Krakowa związany od roku 2017, jako członek Rady Nadzorczej Spółki.

Wojciech Szczepanik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adwokat, samorządowiec, pracował w kancelariach adwokackich, udzielał również bezpłatnych porad prawnych w ramach organizacji pozarządowych. W trakcie swojej kariery zawodowej systematycznie uzupełniał wiedzę specjalistycznymi kursami, szkoleniami i warsztatami z zakresu zamówień publicznych, pozyskiwania środków europejskich oraz zarządzania. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych.

Zawodowe zainteresowania koncentruje wokół wykorzystania szans absorpcji środków unijnych oraz aspektów prawnego otoczenia gospodarki publicznej, ze szczególnym naciskiem na przepisy związane z kontraktowaniem.

Poprzednia zmiana składu Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa miała miejsce prawie dwa lata temu. Od 1 kwietnia 2017 roku Spółkę reprezentują:
– Piotr Ziętara – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.
– Paweł Senderek – Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.
– Janusz Wesołowski – Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.
– Wanda Słobodzian – Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA