REKLAMA
Budownictwo Wydarzenia
2 Minuty czytania

Zmiany z Zarządzie STRABAG Sp. z o.o.

Od 1 stycznia 2019 roku nastąpią zmiany w zarządzie koncernu STRABAG SE oraz Strabag Sp. z o.o. Alfred Watzl, dotychczas pełniący funkcję członka zarządu Spółki Strabag w Polsce zarządzającego obszarem technicznym, obejmie stanowisko jednego z członków zarządu STRABAG SE i będzie odpowiadał za rynek niemiecki, polski, skandynawski, kraje Beneluxu oraz koncernowy pion budownictwa specjalistycznego w zakresie głębokich posadowień. Następcą Alfreda Watzla na stanowisku członka zarządu Strabag Sp. z o.o. będzie Waldemar Wójcik.

Alfred Watzl z koncernem Strabag związany jest od 1998 roku, kiedy rozpoczął pracę na stanowisku kierownika budowy Galerii Handlowej M1 w Bytomiu. W kolejnych latach zdobywał doświadczenie zawodowe na wszystkich szczeblach zarządzania. Od 2004 roku, jako członek zarządu Spółki Strabag, odpowiadał za pion Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego oraz realizację wielu prestiżowych projektów na terenie całej Polski. Od 2013 roku współtworzył dwuosobowy zarząd kierujący działaniami Grupy Strabag w Polsce. W tym czasie Strabag silnie ugruntował pozycję na polskim rynku, stając się jedną z wiodących firm branży budowlanej.

Alfred Watzl jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Uniwersytetu Technicznego w Deggendorf, członkiem polskich organizacji branżowych oraz  laureatem licznych nagród przyznawanych wyróżniającym się menedżerom.

– Chciałbym podziękować Alfredowi Watzlowi za wieloletni wkład w budowę organizacji STRABAG w Polsce. Cieszę się, że swoje ogromne doświadczenie w zakresie strategii i organizacji będzie wykorzystywał w działaniach zarządu STRABAG SE odpowiadając za działania firmy na naszych kilku kluczowych rynkach. Rada Nadzorcza powołując Alfreda Watzla na stanowisko członka zarządu koncernu szczególnie doceniła to, jak w ostatnich latach zmienił się STRABAG w Polsce stając się firmą innowacyjną, otwartą na rozwój, z silną kulturą organizacyjną opartą na wspólnych wartościach –
powiedział Thomas Birtel, prezes zarządu STRABAG SE.

Waldemar Wójcik jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej oraz studiów podyplomowych w zakresie współczesnych technologii budowlanych i naprawy mostów. W latach 1994-2010 pełnił funkcje kierownicze w czołowych firmach budowlanych w Polsce. Od 2011 roku związany jest ze Spółką Strabag i jako dyrektor Dyrekcji Autostrad i Dużych Projektów odpowiada za duże drogowe projekty infrastrukturalne realizowane dla GDDKiA.
Od 1 stycznia 2019 roku Waldemar Wójcik  będzie kierował technicznymi działaniami STRABAG w Polsce współtworząc dwuosobowy zarząd z Wojciechem Trojanowskim, który od 2007 roku jako członek zarządu jest odpowiedzialny za obszar finansowy.

– Cieszę się, że mój następca wywodzi się z naszej kadry menedżerskiej. Waldemar Wójcik ma duże doświadczenie zawodowe i doskonale zna polską branżę budowlaną. Jako dyrektor Dyrekcji realizującej projekty dla naszego największego klienta w kraju – GDDKiA – efektywnie zarządzał zespołami, które jednocześnie budowały wiele odcinków dróg ekspresowych i autostrad. Dla mnie osobiście bardzo ważne jest działanie w duchu wartości STRABAG, dlatego cenię naszą dotychczasową współpracę opartą na partnerstwie i szacunku. Jestem przekonany, że Waldemar Wójcik i Wojciech Trojanowski będą nadal rozwijać Spółkę i wzmacniać pozycję STRABAG w Polsce –
powiedział Alfred Watzl.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA