Geoinżynieria Mosty Archiwum NBI Technologie
5 Minut czytania

Demontowalne kotwy BBV

Przy pewnych uwarunkowaniach technologicznych kotwy gruntowe są podstawowym, a właściwie jedynym sposobem zapewnienia stateczności ścian wykopów głębokich. Dodatkowe trudności w montażu kotew gruntowych związane są m.in. z rozwojem inżynierii miejskiej, a w szczególności tzw. urbanistyki podziemnej, zajmującej się m.in. budową podziemnych tras komunikacyjnych, wielopoziomowych skrzyżowań, garaży podziemnych oraz głębokich fundamentów pod wysokie budynki.

Pobierz artykuł PDF

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI