REKLAMA
Hydrotechnika Archiwum NBI Technologie
12 Minut czytania

Innowacyjne rozwiązania w nowoczesnej infrastrukturze odwodnieniowej

Tereny nieprzekształcone w wyniku działalności człowieka charakteryzują się tym, że istnieje na nich dynamiczna i naturalna równowaga ilościowa występująca pomiędzy zjawiskami opadu z jednej strony a procesami spływu, wsiąkania i parowania wody opadowej z drugiej. Urbanizacja i rozwój terenów miejskich powoduje ekspansję powierzchni uszczelnionych na obszary do niedawna słabo zagospodarowane i pokryte roślinnością. Wpływa to na zwiększenie intensywności odpływu wód opadowych, oddziałujące niekorzystnie na funkcjonowanie infrastruktury miejskiej i odbiorniki wód. Problem okresowego nadmiaru wód wymaga podjęcia szeregu działań mających na celu ich zagospodarowanie, a w przypadku, gdy są one zanieczyszczone, również utylizację.

Pobierz artykuł PDF

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA