REKLAMA
Drogi Archiwum NBI Wydarzenia
3 Minuty czytania

Odwodnienie dróg – wytyczne WR-D-71

Polski Kongres Drogowy zorganizował 11–12 grudnia 2023 r. w Toruniu konferencję Nowe wyzwania w odwodnieniu dróg zamiejskich i ulic. Wytyczne rekomendowane WR-D-71.

Rozpoczęła ona nowy cykl konferencji i szkoleń PKD poświęconych pogłębianiu tematyki związanej z wytycznymi i standardami w drogownictwie. Jako pierwsze zagadnienie do omówienia wybrano odwodnienie. Poruszono problematykę ogólnych zasad projektowania odwodnienia oraz wymiarowania urządzeń odwadniających.

Eksperci omówili projektowanie urządzeń odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego. Kolejne zagadnienia obejmowały oczyszczanie i retencję wód powierzchniowych oraz odwodnienie na obszarach chronionych wód, a także odwodnienie na etapie budowy i utrzymania systemów oraz urządzeń odwodnienia.

Konferencja była skierowana do zarządców dróg każdego szczebla, projektantów, specjalistów i firm zajmujących się urządzeniami, materiałami i technologiami związanymi z odwodnieniem dróg zamiejskich i ulic.

W trakcie konferencji poruszono następujące zagadnienia:

Sesja I. Ogólne zasady projektowania odwodnienia oraz wymiarowania urządzeń odwadniających

 • Co inżynier drogowy powinien wiedzieć o deszczach, projektując w dobie zmian klimatu?, Renata Woźniak-Vecchie, RetencjaPL Sp. z o.o.;
 • Wytyczne WR-D-71 – podstawowe informacje, założenia i wymagania, Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska;
 • Standardy odwodnienia w Centralnym Porcie Komunikacyjnym, Katarzyna Michałek, Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.;
 • Stormwise – kompleksowe rozwiązania Uponor Infra w zakresie zagospodarowania wód opadowych w obszarze projektów drogowych, Joanna Szafon, Uponor Infra Sp. z o.o.;

Sesja II. Wymiarowanie urządzeń do odwodnienia, detencji i retencji

 • Podstawy wymiarowania urządzeń do odwodnienia w WR-D-71, Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska;
 • Prawidłowe wymiarowanie detencji i retencji przy drogach, Renata Woźniak-Vecchie, RetencjaPL Sp. z o.o.;
 • WaterFolder.com, czyli jak sprawnie projektować odwodnienia i retencję w trzech prostych krokach, Renata Woźniak-Vecchie, RetencjaPL Sp. z o.o.;

Sesja III. Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne, część 1

 • Ogólne zasady odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego w WR-D-71, Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska;
 • Automatyzacja projektowania odwodnienia drogowych inwestycji infrastrukturalnych, Mateusz Kruk, Arkadiusz Leśko, Arkance Systems Poland Sp. z o.o.;
 • Odwodnienie dróg i ulic z punktu widzenia projektanta – wyzwania, Paweł Kucharski, Multiconsult Polska Sp. z o.o., członek ZOPI;
 • Odwodnienie dróg i ulic z punktu widzenia projektanta – możliwości rozwiązań, IVIA SA, członek ZOPI;

Sesja IV. Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne, część 2

 • Odwodnienie elementów powierzchniowego i wgłębnego dróg w WR-D-71, Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska;
 • Przepusty w odwodnieniu dróg – powiązanie WR-D z WR-M, Apoloniusz Kodura, Politechnika Warszawska;
 • Zagospodarowanie wód deszczowych i ochrona herpetofauny w budownictwie drogowym, Rafał Lebida, ACO Sp. z o.o.;

Sesja V. Zielona retencja i oczyszczanie wód

 • Zanieczyszczenia wód opadowych i roztopowych, Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Krakowska;
 • Wybrane problemy na połączeniu urządzeń ochrony środowiska z systemami odwodnienia, Marta Kowalska, GDDKiA Oddział w Lublinie;
 • Ochrona środowiska gruntowo-wodnego w otoczeniu dróg, Anna Michałowska, GDDKiA Oddział we Wrocławiu;
 • Gdańskie doświadczenia wykorzystania zieleni retencyjnej w pasach drogowych, Wojciech Szpakowski, Gdańskie Wody Sp. z o.o.;
 • Innowacyjne systemy do oczyszczania wód powierzchniowych, Bartłomiej Nowakowicz, Conspan Tech Sp. z o.o.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Infrastruktury, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Krajowa Rada Zarządów Dróg Wojewódzkich, Komisja Drogownictwa Miejskiego oraz Michał Zaleski, prezydent Torunia.

Sponsorami były: Fabe Polska Sp. z o.o., Intercor Sp. z o.o., ACO Sp. z o.o., Conspan Tech Sp. z o.o., Budimex SA, Uponor Infra Sp. z o.o., Ekkom Sp. z o.o., Sytec Sp. z o.o., Strabag Sp. z o.o. oraz Unibep SA.

„Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” oraz portal inżynieryjny NBI.com.pl (dawniej BudownictwoInzynieryjne.pl) patronowały medialnie konferencji.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA