REKLAMA
Budownictwo Geoinżynieria Archiwum NBI Tematy Specjalne
9 Minut czytania

Osuwiska. Cz. 2. Metody stabilizacji i zabezpieczenia terenów osuwiskowych

Osuwiska, nazywane też powierzchniowymi ruchami mas ziemnych, to złożone zjawiska, których wspólną cechą jest przemieszczanie materiału w wyniku sił grawitacji z miejsc wyżej położonych do niżej leżących, zwykle przy udziale wody. Osuwiska mogą mieć przebieg powtarzalny lub występować jednorazowo. Czas trwania każdej z faz procesu osuwiskowego może być różny i zależy od charakteru oraz intensywności działających czynników. W celu oceny stateczności każdy stok, skarpę, zbocze należy rozpatrywać jako miejsce możliwych ruchów osuwiskowych [1].

Pobierz artykuł PDF

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA