REKLAMA
Drogi Kolej Mosty Archiwum NBI Raporty
10 Minut czytania

Stan techniczny pomostów niewspółpracujących a bezpieczeństwo i trwałość mostów stalowych

Przez pojęcie trwałości budowli, w tym wypadku pomostów mostów stalowych jako ich elementu składowego, rozumie się jej zdolność do spełniania przez określony czas wymagań użytkowych w warunkach oddziaływania określonych czynników, bez wyraźnego obniżenia właściwości użytkowych lub wystąpienia nadmiernych kosztów użytkowych [1, 2, 3]. Trwałość jest funkcją właściwości użytkowych materiałów, projektu i wykonawstwa oraz oddziaływań na most, jak również sposobu jego użytkowania i poziomów utrzymania [4]. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że utrzymanie mostu wiąże się z określonymi nakładami finansowymi [5].

Pobierz artykuł PDF

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA