Wod-Kan Archiwum NBI Raporty
10 Minut czytania

Szanse i zagrożenia dla rozwoju sektora wodociągowo-kanalizacyjnego w Polsce

Zapotrzebowanie na wodę stale rośnie. Głównymi czynnikami determinującymi taki stan rzeczy są dynamiczny wzrost liczby ludności, postępująca urbanizacja oraz rozwój gospodarczy. Jednocześnie występują problemy deficytu naturalnych zasobów oraz niespełniającej standardów jakości wody. Przed przedsiębiorstwami wodociągowymi stoją wyzwania dotyczące m.in. wdrażania unijnych dyrektyw, racjonalnej gospodarki wodą, adaptacji innowacyjnych technologii oraz przystosowania do dynamicznie zmieniających się warunków klimatycznych.

Pobierz artykuł PDF

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI