Geoinżynieria Hydrotechnika Archiwum NBI Inwestycje
5 Minut czytania

Umocnienie dna przy Pirsie Węglowym w Porcie Północnym w Gdańsku jako kolejny przykład betonowania podwodnego w Polsce

Jednym z ciekawszych projektów realizowanych na przełomie 2015 i 2016 r. na terenie Gdańska było wykonanie trwałego zabezpieczenia dna w Porcie Północnym przed rozmyciem spowodowanym przez jednostki pływające dobijające do Pirsu Węglowego. Zachowanie odpowiednich rzędnych dna w rejonie istniejącej konstrukcji było niezbędne dla utrzymania jej stateczności, a zbyt duże przegłębienia mogły doprowadzić do awarii budowli.

Pobierz artykuł PDF

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI