REKLAMA
Budownictwo Geoinżynieria Tunele Archiwum NBI Inwestycje
6 Minut czytania

Zabezpieczanie Smoczej Jamy

Smocza Jama w Krakowie zaliczana jest do dziedzictwa zarówno naturalnego, jak i kulturowego. Należy podkreślić, że jaskinia jest też jednym z najważniejszych i najbardziej charakterystycznych elementów wzgórza wawelskiego. Smocza Jama stanowi zabytek nieruchomy wpisany do rejestru na podstawie decyzji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zmianie decyzji w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych dotyczącej całości wzgórza wawelskiego. W związku z powyższym jaskinia podlega pełnej ochronie konserwatorskiej.

Pobierz artykuł PDF

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA