REKLAMA
Drogi Mosty Inwestycje
5 Minut czytania

Budimex i STRABAG oddali autostradę A4 Rzeszów-Jarosław

41-km odcinek autostrady A4 Rzeszów-Jarosław został oddany do ruchu. 20 lipca br. około godz. 10.00 pierwsze samochody przejechały głównym ciągiem autostrady łączącej dwie granice Polski – na zachodzie w Jędrzychowicach, a na wschodzie w Korczowej. Tym samym najdłuższa, bo mająca 672 km, trasa biegnąca od zachodniej do wschodniej granicy kraju jest już przejezdna.

Autostrada A4 Rzeszów-Jarosław, fot. STRABAG
Autostrada A4 Rzeszów-Jarosław, fot. STRABAG

Wykonawcy ostatniego odcinka, konsorcjum Budimex (lider) – STRABAG, wywiązali się z zadania w 16 miesięcy (nie licząc okresów zimowych). Do wykonania pozostało dokończenie niektórych prac poza ciągiem głównym autostrady, co nastąpi do 20 października 2016 r. Konsorcjum budujące autostradę A4 na odcinku Rzeszów-Jarosław zapewniło jego przejezdność w związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie i potrzebą usprawnienia komunikacji pielgrzymów z Ukrainy.

– To przełomowy moment dla wszystkich zaangażowanych w rozbudowę dróg szybkiego ruchu w Polsce. A4 jest najważniejszą drogą, symbolicznie łączącą zachód Europy ze wschodem. Dzisiaj do Niemiec i Ukrainy jest nam bliżej niż kiedykolwiek dotąd. Dla nas, jako firmy budowlanej, to też powód do dumy. STRABAG w ciągu prawie 20 lat był zaangażowany w budowę ponad 1/3 całej trasy A4. Wybudowanie ostatniego, tak bardzo oczekiwanego przez wszystkich odcinka, ma swój wymiar symboliczny. Teraz pozostaje nam dokończenie autostrady A1, która połączy północ z południem, co także odbędzie się ze znaczącym udziałem STRABAG –
mówi Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG Sp. z o.o.

Inwestycja

Konsorcjum Budimex-STRABAG rozpoczęło budowę ostatniego odcinka autostrady A4 16 września 2014 r. jako kontynuację budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (Węzeł Wschodni) – Jarosław (Węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, po poprzednim wykonawcy konsorcjum Polimex-Mostostal – Doprastav. Zadanie podzielono między nowych wykonawców na dwie części. Na odcinku wykonywanym przez STRABAG trasa przebiegała na terenie województwa podkarpackiego, w powiatach łańcuckim i przeworskim, na terenach gmin: Białobrzegi, Tryńcza i Przeworsk.

Zakres wykonanych prac

STRABAG zobowiązany został do dokończenia wraz z Węzłem Przeworsk, MOP Budy i MOP Młyniska oraz części drogowej OUA Wierzbna – 20 km autostrady w technologii asfaltowej. Wybudował lub przebudował 2,8 km wojewódzkich, powiatowych i gminnych dróg publicznych krzyżujących się z autostradą oraz 38,2 km dróg serwisowych. Podczas realizacji odcinka ułożono 340 tys. ton masy bitumicznej, ok. 416 tys. mkw. podbudowy z kruszywa, ok. 410 tys. kwa stabilizacji cementem.

W najbardziej wymagającej części zadania polegającego na budowie, przebudowie i naprawie obiektów mostowych wykonał 20 obiektów mostowych:
– 6 wiaduktów autostradowych w ciągu autostrady,
– 7 wiaduktów drogowych przeprowadzających ruch lokalny nad autostradą,
– 2 mosty autostradowe zintegrowane z przejściami dla zwierząt,
– 3 przejścia dla zwierząt,
– 2 przejazdy gospodarcze.

Wyzwania autostrady A4 Rzeszów-Jarosław

Wyzwaniem podczas budowy ostatniego odcinka A4 okazały się czas, jaki był przeznaczony na wykonanie inwestycji oraz realizację programów naprawczych, specyfika terenu, przez który przebiega trasa, oraz stan wykonanych do tej pory robót. Inwestycja wymagała opracowania i wdrożenia wielu programów pozwalających na jej ukończenie z sukcesem. Przeprowadzono specjalistyczne badania obciążeń nasypów. Na terenie, przez który przebiega autostrada, zastosowano kilka tysięcy reperów, których zadaniem jest stałe monitorowanie podłoża nasypu. Na odcinku 15 km (łącznie na odcinku STRABAG i Budimex) nasypy zabezpieczono materacami gabionowymi o gr. 0,3 m, co ma zabezpieczyć skarpy nasypów nawet przed występowaniem tzw. stuletniej wody.

W zakresie robót mostowych największego kunsztu wymagały dwa obiekty – wiadukty nad czynnymi liniami kolejowymi WA-4 i WA-9. Konstrukcja obu obiektów została wzmocniona przez wbudowanie dodatkowo około tysiąca ton stali konstrukcyjnej. Technologia robót przewidywała podniesienie każdego przęsła wiaduktów i po wykonaniu wzmocnienia ponowne opuszczenie na łożyska.

W trosce o komfort i środowisko

Na całym odcinku autostrady zbudowało system odwodnienia terenu (rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia oczyszczające wody opadowe z jezdni autostrady), urządzenia ochrony środowiska i przepusty ekologiczne, nasadzono zieleń ochronną, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt oraz postawiono ekrany akustyczne. Na odcinku, za który bezpośrednio odpowiadał STRABAG, ekranów zastosowano wyjątkowo niewiele jak na współczesne autostrady. Na odcinku 20 km wybudowano ich zaledwie 326 mb (652 mkw.), ale za to więcej ekranów przeciwolśnieniowych, bo 2052 m (4515 mkw.). Podróżując tą częścią autostrady, będzie można zatem podziwiać uroki Podkarpacia.

Korzyści z inwestycji

Inwestycja kończy realizację budowy najdłuższej autostrady w Polsce. Skomunikuje ona ostatecznie tereny południowej Polski, zapewniając bezpieczeństwo komunikacyjne i wysoki komfort jazdy dla dalekobieżnego i międzynarodowego ruchu drogowego. Autostrada ponadto przejmie znaczną cześć ruchu z drogi krajowej nr 4 oraz ruchu tranzytowego przez Rzeszów, Łańcut i Przeworsk, którego skalę szacuje się na 30 tys. samochodów na dobę.

Przyczyni się do zmniejszenia natężenia hałasu wynikającego ze wzmożonego ruchu do granicy z Ukrainą, zmniejszy zanieczyszczenie powietrza. Skróci wreszcie czas podróży w ruchu pasażerskim i towarowym, przyczyniając się do oszczędności paliwa, co wpłynie pozytywnie także na środowisko. Podróżującym zaś poprawi komfort i bezpieczeństwo ruchu.

Inwestycja w liczbach

•    Wartość kontraktu dla odcinka 41 km: 801 mln zł netto
•    Czas realizacji: 16.09.2014-20.10.2016
•    Wykonawca: Konsorcjum BUDIMEX S.A. (lider)-STRABAG Sp. z o.o.;
•    Zamawiający: GDDKiA oddział Rzeszów
•    Klasa techniczna: A;
•    Prędkość projektowa Vp: 120 km/h;
•    Kategoria ruchu: KR6;
•    Dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś;
•    Skrajnia pionowa: 4,70 m;
•    Liczba jezdni: 2;
•    Liczba pasów ruchu: 4 (2×2 po 3,75 m);
•    Szerokość pasa awaryjnego: 3,00 m;
•    Szerokość pasa dzielącego: 12,50 m (w tym opaski 2×0,5 m);
•    Szerokość pobocza gruntowego: zmienna (min. 1,50 m);
•    Szerokość korony: zmienna (min. 36,50 m);
•    Skrajnia pionowa: min. 4,70 m;
•    Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej i łukach dla R= 4000 m: 2,5%;
•    Maksymalne pochylenie poprzeczne jezdni na łukach dla R=1890 m: 3,5% skierowane do środka łuku   

Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA