REKLAMA
Drogi Inwestycje
1 Minuta czytania

Budimex wybudował Zachodnią Obwodnicę Lublina

9 grudnia 2016 r. uroczyście oddano do użytkowania Zachodnią Obwodnicę Lublina w ciągu drogi ekspresowej S19. Nowa droga wybudowana przez Budimex pozwala ominąć Lublin od strony zachodniej.

W ramach kontraktu Budimex wybudował odcinek o długości ok. 9,8 km. Zachodnia obwodnica rozpoczyna się od wybudowanego na przecięciu S12, S17 i S19 węzła Lublin Sławinek i kończy się na połączeniu z istniejącą DK19 w Konopnicy. Powstały też dwa węzły: Lublin Szerokie na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 830 oraz Lublin Węglin na skrzyżowaniu z przebudowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej 747.

– Jednym z największych wyzwań podczas realizacji tego kontraktu było wykonanie wiaduktu kolejowego WK-6. Pierwotny projekt przewidywał wykonanie wiaduktu kolejowego WK-6 w postaci jednego przęsła w formie łuku Langera, co skutkowało wyłączeniem z eksploatacji jednego z torów (naprzemiennie) przez okres co najmniej jednego roku. Aby skrócić ten okres, zaproponowaliśmy zmianę konstrukcji obiektu i technologii wykonania, czyli zbudowania wiaduktu w postaci ramy dwunawowej żelbetowej, o osobnej konstrukcji pod każdy tor oraz technologii budowy, polegającej na nasuwaniu konstrukcji. Skróciło to okres wyłączenia 1 toru do 2 tyg. –
mówi Rafał Miśkiewicz, Dyrektor Kontraktu.

W ramach robót realizowanych w okresie 29.10.2014-29.11.2016 r. wykonano m.in. 2 jezdnie drogi S19 (odcinka obwodnicy Lublina) wraz z rezerwą terenu pod 3 pas ruchu, 2 węzły drogowe, 2 wiadukty w ciągu S19, 6 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych wiadukt kolejowy w ciągu linii kolejowej nr 7, przejazd gospodarczy, kładkę pieszo-rowerowa i przejście dla zwierząt. Ponadto przebudowano drogi wojewódzkie powiatowe i lokalne oraz wykonano elementy infrastruktury towarzyszącej.
 

Zdjęcie: Budimex
Zdjęcie: Budimex

 

Zdjęcie: Budimex
Zdjęcie: Budimex

Zdjęcia: Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA