REKLAMA
Drogi Mosty Inwestycje
5 Minut czytania

Budowa S7 Koszwały – Nowy Dwór Gdański

Prace budowlane – prowadzone przez spółkę Metrostav a.s. na zlecenie GDDKiA Oddział w Gdańsku, nadzorowane przez ZBM Inwestora Zastępczego, na ponad 20-km odcinku drogi S7 pomiędzy Koszwałami a Nowym Dworem Gdańskim – osiągnęły pierwszy kamień milowy.

Mapa: GDDKiA O/Gdańsk
Mapa: GDDKiA O/Gdańsk

Inwestycja ta jest niezwykle ważna zarówno dla ruchu lokalnego Pomorza, jak i dla mieszkańców całej Polski oraz dla ruchu tranzytowego – to także jedna z głównych dróg dojazdowych do Trójmiasta. Harmonogram zakłada zakończenie robót zasadniczych i udostępnienie do ruchu całości przebudowanej trasy w październiku 2018 roku.

Projekt zakłada, że budowana droga ekspresowa S7 przebiega w głównej mierze (ok. 80%) w istniejącym śladzie drogi krajowej DK7, co nie pozwala na prowadzenie robót równolegle na całej szerokości korony drogi. Dopiero przeniesienie ruchu z drogi krajowej DK7 na docelowe drogi lokalne P-1 oraz P-24 umożliwiło rozpoczęcie wzmocnienia podłoża gruntowego pod właściwy przebieg S7, jak również wykonywanie przęseł obiektów mostowych na podporach. Dlatego też prace drogowe w 2016 roku skupiały się głównie na wykonaniu docelowych dróg lokalnych oraz wzmacnianiu podłoża gruntowego i nasypów trasy głównej S7 (poza drogą krajową DK7).

W połowie listopada 2016 roku, ruch z drogi krajowej DK7 przeniesiono tymczasowo na docelową drogę lokalną P-24 (przed miejscowością Stare Babki jadąc w kierunku Nowego Dworu Gdańskiego). Kolejne tymczasowe organizacje ruchu wdrożono w grudniu 2016 roku oraz styczniu 2017 roku. Ruch z drogi krajowej DK7 przeniesiono tymczasowo na docelową drogę lokalną P-1 na odcinku od miejscowości Cedry Małe Kolonia (DK7: 38+240) do miejscowości Kiezmark (DK7: 44+450). Dla bezpiecznego prowadzenia ruchu na drogach lokalnych obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h oraz zakaz wyprzedzania.

Najbliższe planowane organizacje ruchu przewidują przeniesienie ruchu z DK7 na następny odcinek drogi lokalnej P-24 (do objazdu Kanału Linawa), na drogę lokalną P-10 (przed Nowym Dworem Gdańskim) oraz pozostałe dwa, kilometrowe odcinki P-1 (przed Koszwałami i za miejscowością Cedry Małe, na wysokości Kanału Śledziowego).

Głównym celem przebudowy S7 jest udostępnienie mieszkańcom i podróżującym dwujezdniowej drogi ekspresowej wysokiej klasy, co poprawi komfort jazdy osób zmierzających nad morze i do Trójmiasta, ale także znacząco zwiększy bezpieczeństwo ruchu. Wedle założeń na budowę trasy pomiędzy Koszwałami a Nowym Dworem Gdańskim zużyte zostanie ok. 5,5 miliona ton piasku i 500 tysięcy m3 mieszanki betonowej. Do tej pory Wykonawca – firma Metrostav – skupiał się na wzmocnieniu gruntu za pomocą technologii palowania – wykonano już  ok. 63% przewidywanych prac w tym zakresie. Na koniec grudnia 2016 roku stanowi to prawie 1,5 mln mb pali przemieszczeniowych (tj. 105 000 szt.) i 75 000 sztuk oczepów na palach na całym odcinku. Przeniesienie ruchu z krajowej „siódemki” na drogi lokalne ułatwi dalszy postęp w budowie w rejonie wsi Stare Babki i miejscowości Cedry Małe.

Projekt „Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22): odc. Koszwały (DK nr 7, węzeł Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo)” stanowi kontynuację Południowej Obwodnicy Gdańska.

– Droga krajowa nr 7 zlokalizowana jest na terenie województwa pomorskiego.
– Przebiega przez tereny powiatu gdańskiego (gmina Cedry Wielkie) oraz powiatu nowodworskiego (gminy: Stegna, Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański).
– Umowa została podpisana 9 października 2015 r. pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku a firmą Metrostav a.s.
– Czas realizacji inwestycji według zapisów umowy wynosi 27 miesiące od daty rozpoczęcia robót budowlanych (z wyłączeniem okresów zimowych tj. 15 grudnia – 15 marca).
– Planowane zakończenie inwestycji przypada na październik 2018 roku.
– Kontrakt ma wartość ponad 1,642 mld zł.
– Wybudowane zostanie 20,5 km drogi ekspresowej S7 i połączone zostaną już zrealizowane odcinki dróg ekspresowych S7 i S22 od Koszwał do Nowego Dworu Gdańskiego.

Dnia 18.10.2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 747 900 317,82 PLN (w tym wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej – 2 000 661 323,79 PLN).

W ramach inwestycji przewidziano:
a) budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 20,5 km, wykonania nawierzchni i poboczy odcinków drogi krajowej z dostosowaniem do nacisków 115 kN/os.
b) budowę węzłów drogowych (drogi ekspresowej) „Cedry Małe” oraz „Dworek”.
c) 18 obiektów mostowych (w tym obiektów MA-09 – dwóch bliźniaczych mostów <nitka prawa i nitka lewa> nad rzeką Wisłą) i 1 tunel.
d) przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych – drogi powiatowe i drogi gminne (ok. 25 km).
e) budowę wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych wraz ze zjazdami na przyległe działki (ponad 18 km).
f) budowę obiektów inżynierskich, budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.
g) wykonanie robót ziemnych związanych ze wzmocnieniem podłoża oraz doprowadzenie koniecznych instalacji medialnych do Miejsc Obsługi Podróżnych MOP „Mała Holandia” i MOP „Mirówko”.
h) budowę obiektów kubaturowych na OUS „Dworek” z niezbędnymi instalacjami i wyposażeniem.
i) budowę stanowiska do kontroli i ważenia pojazdów dla policji i służb ITD na OUS „Dworek”.
j) wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. stałej organizacji ruchu, barier ochronnych, oświetlenia, ogrodzenia S7.
k) budowę wjazdów, zjazdów na sąsiadujące z S7 działki i przejazdów awaryjnych.
l) usunięcie i nasadzenie drzew i krzewów oraz przeniesienie roślin objętych ochroną.
m) budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej m.in.:
– sieci wodociągowej,
– sieci kanalizacji sanitarnej,
– sieci kanalizacji deszczowej,
– sieci telekomunikacyjnej,
– sieci elektroenergetycznej,
– urządzeń melioracji,
– urządzeń p/poż,
– stacji ważenia pojazdów.
n) wykonanie urządzeń ochrony środowiska m.in. pasów zieleni ochronnej, wałów ziemnych, ogrodzeń siatką, przejść dla zwierząt, zbiorników retencyjnych ekranów akustycznych.
o) rozbiórkę obiektów budowlanych.

Cel inwestycji realizowanej przez firmę Metrostav:
– zwiększenie dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej regionu.
– skrócenie czasu podróży.
– zwiększenie bezpieczeństwa ruchu przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska.
– poprawa płynności ruchu dzięki budowie węzłów dwupoziomowych i wyeliminowaniu jednopoziomowych skrzyżowań drogi krajowej, a tym samym występujących punktów kolizji.
– Droga S7 jest jednym z najważniejszych elementów infrastruktury drogowej zarówno w Polsce, jak i w sieci dróg o znaczeniu międzynarodowym (E-77).
– 720-kilometrowy ciąg komunikacyjny S7: Gdańsk – Warszawa – Rabka stanowi połączenie aglomeracji: gdańskiej, warszawskiej i krakowskiej.
– Projektowany odcinek drogi krajowej S7 od Gdańska do Elbląga jest częścią:
   – europejskiego korytarza transportowego IA Ryga – Kaliningrad – Elbląg – Gdańsk (Via Hanzeatica),
   – korytarza z Gdańska przez Warszawę do Odessy (Via Intermare).

Mapa: GDDKiA O/Gdańsk

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA