Budownictwo Inwestycje
1 Minuta czytania

Grupa STRABAG zrealizuje nową linię tramwajową w Warszawie

Konsorcjum spółek STRABAG i Strabag Rail podpisało umowę ze spółką Tramwaje Warszawskie na zaprojektowanie i budowę nowej linii tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka oraz modernizację fragmentu linii wzdłuż ul. Wolskiej w Warszawie.

 

Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl
Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl

Wartość inwestycji realizowanej w formule „projektuj i buduj” wynosi 205 mln PLN brutto. Kontrakt realizowany będzie w okresie 20 miesięcy od podpisania umowy, nie wliczając dwóch okresów zimowych.

Przedsięwzięcie zakłada budowę nowego torowiska tramwajowego o długości 2,3 km wzdłuż ul. Kasprzaka, na odcinku od ul Wolskiej do ul Karolkowej oraz przebudowę torowiska w ul. Wolskiej, na odcinku Redutowa – Elekcyjna o długości 1,2 km. Powstanie ponad 3,5 km dwutorowa linia tramwajowa w Warszawie

W ciągu ul Kasprzaka torowisko będzie zbudowane w pasie rozdzielającym jezdnie. Na odcinku od ul. Elekcyjnej do Redutowej trasa pobiegnie w zagłębieniu, a połączenie torów istniejącej odnogi prowadzącej wzdłuż ul. Wolskiej nastąpi pod skrzyżowaniem ul. Wolskiej i Kasprzaka. Północna jezdnia ul Kasprzaka zostanie przebudowana. Powstanie także nowy wiadukt drogowy w pobliżu cerkwi na Woli.

W ramach inwestycji STRABAG wybuduje 10 przystanków tramwajowych, w tym 4 nowe zespoły peronowe, a 6 zostanie gruntownie zmodernizowanych. Aktualnie funkcjonujący przystanek tramwajowy Reduta Wolska będzie się znajdował na poziomie istniejącego przejścia podziemnego.

Inwestycja będzie miała także aspekt proekologiczny. Torowiska w ciągu ulicy Kasprzaka zyskają nasadzenia.

STRABAG posiada duże doświadczenie w budowie linii tramwajowych w kraju. Obecnie prowadzi przebudowę węzła przesiadkowego wraz z modernizacją linii tramwajowej na Węźle Głębokie w Szczecinie oraz modernizuje linię w Grudziądzu. 

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI