Drogi Mosty Inwestycje
1 Minuta czytania

Otwarto obwodnicę Bełchatowa

Od 23 grudnia 2016 r. Bełchatów ma obwodnicę. Nową trasę, która jest fragmentem drogi krajowej 74 (dawna DK8) i omija miasto od północy, oddano cztery miesiące przed kontraktowym terminem. Jej zadaniem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego (głównie ciężkiego) z centrum miasta i tym samym usprawnienie przejazdu na trasie Wrocław-Piotrków Trybunalski-Warszawa.

Obwodnica o długości niespełna 11-kilometrów ma klasę GP (od km 297+743 do km 308+442).

Oddana do ruchu droga jest jednojezdniowa, ale dysponuje trzema pasami ruchu w układzie naprzemiennym – dwa w jednym kierunku i jeden w przeciwnym. Szerokość jezdni wynosi 11 metrów, co ma ułatwić przede wszystkim wyprzedzanie samochodów ciężarowych. Nowa trasa spełnia najwyższe kryteria dotyczące obciążenia, co oznacza, że mogą poruszać się po nie pojazdy, których nacisk na oś wynosi 11,5 tony.

W ramach przedsięwzięcia zbudowano cztery bezkolizyjne węzły drogowe:
– Dwa umożliwiające wjazd ze starej trasy na obwodnicę i dwa zapewniające komunikację z drogami wojewódzkimi nr 484 i 485, a ponadto 9 wiaduktów i 1 most.
– Przebudowane zastały również odcinki dróg istniejących przecinających nową obwodnicę, zlikwidowano liczne kolizje z istniejącą infrastrukturą, a także wybudowano urządzenia służące ochronie środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ocenia się, że przejazd nową obwodnicą skróci się o ok. 0,5-1 godziny wobec przejazdu przez centrum miasta.

Umowę na budowę obwodnicy Bełchatowa podpisano 31.12.2014 r. Wykonawcą była firma Budimex S.A. która złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 145.651.197,27 złotych. Inwestycja była dofinansowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości do 85%wydatków kwalifikowanych.

Nowa droga objęta została 10-letnią gwarancją.

Parametry techniczne:

– klasa GP (droga główna ruchu przyspieszonego),
– prędkość projektowa Vp = 80 km/h,
– przekrój 2+1,
– szerokość jezdni wraz z opaską środkową: 3 x 3,50 + 0,50 = 11 m,
– opaski zewnętrzne: 2 x 0,70 m,
– kategoria ruchu: KR6,
– klasa obciążenia obiektów w ciągu obwodnicy: A,
– klasa obciążenia obiektów w ciągu dróg poprzecznych: B.
 

Obwodnica Bełchatowa, fot. GDDKiA
Obwodnica Bełchatowa, fot. GDDKiA

 

Obwodnica Bełchatowa, fot. GDDKiA
Obwodnica Bełchatowa, fot. GDDKiA

Zdjęcia: GDDKiA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI