REKLAMA
Drogi Mosty Inwestycje
2 Minuty czytania

Przyspiesza budowa III odc. drogi S5

Mimo niekorzystnej pogody przez cały okres zimowy trwały prace przy budowie obiektów inżynieryjnych powstających w ramach trzeciego odcinka drogi ekspresowej S5 od Marcinowa do węzła Wrocław Północ.

Zdjęcie: Astaldi
Zdjęcie: Astaldi

Generalny wykonawca tego odcinka, włoska spółka Astaldi, wznowił już roboty ziemne, rozpoczęła się także rozbiórka obiektów na terenie dawnych ogródków działkowych, gdzie powstaną wjazdy i zjazdy z nowej drogi S5, oraz trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej.

Zakończył się okres zimowy przewidziany w kontrakcie na budowę dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S5. Zgodnie z zapisem umowy wykonawcy mogli w tym czasie zawiesić realizację robót. Astaldi, wykonawca trzeciego odcinka od Marcinowa do węzła Wrocław Północ, w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi nie prowadził prac związanych z branżą drogową, pogoda umożliwiła natomiast realizację robót mostowych. Obecnie są one wykonywane na 17 spośród 18 zaprojektowanych mostów i wiaduktów, a wraz z systematycznym poprawianiem się warunków planowane jest zintensyfikowanie prac drogowych.

Na kilku obiektach (w okolicach Trzebnicy, Będkowa i Ligoty Pięknej) robotnicy zakończyli już betonowanie ustroju nośnego, czyli tej konstrukcji wiaduktu, na której położona zostanie lewa i prawa nitka przyszłej jezdni S5. Bardzo zaawansowane prace obserwować można także na pierwszym z planowanych obiektów – na WS-28 koło Marcinowa zamontowano krawężniki i zabetonowano kapy chodnikowe na obu nitkach. W rejonie Wiszni Małej, gdzie powstaną Miejsca Obsługi Podróżnych, prowadzona jest przebudowa sieci wodociągowej i roboty przy kanalizacji sanitarnej.

Trwa proces nasuwania mostu nad rzeką Widawą (MS-41). Obecnie nasuniętych jest po siedem segmentów mostu na każdej z dwóch nitek jezdni od strony Wrocławia. Finalnie będzie ich po 10 z tej strony budowanego mostu w ramach drogi ekspresowej S5, natomiast od strony Poznania – po 16 segmentów. Trwają też roboty przy budowie stanowiska do nasuwania od strony Poznania. Gdy zakończy się nasuwanie segmentów od strony Wrocławia, co powinno potrwać jeszcze niecałe dwa miesiące, prace zostaną przeniesione na drugą stronę rzeki Widawy. Natomiast jeśli chodzi o planowany most nad rzeką Ławą (MS-36), to zabetonowano podpory tymczasowe stanowiska wytwórczego, wykonano fundamenty podpór P2 i P5 oraz zakończono rozkuwanie głowic pali podpór P6 i P4.

Duże zmiany widać w okolicach ronda Obrońców Grodna we Wrocławiu. Robotnicy zamontowali łożyska na wiadukcie WD-43 (który powstaje wewnątrz ronda) i zabetonowali korpus podpory P1, a także zbroili płyty i następnie betonowali ustrój nośny wiaduktu nad ul. Polanowicką (WD-44). Przy obiekcie budowanym od strony zjazdu z AOW (WD-45A) zakończono wykonywanie pali wierconych CFA. Wykonawca przejął również od GDDKiA teren dawnych ogródków działkowych przy rondzie i przeprowadził inwentaryzację zieleni oraz istniejących obiektów, która wykazała większą (niż zaznaczona na planach) liczbę altanek i budynków przeznaczonych do rozbiórki. Obecnie trwa więc przygotowywanie tego terenu pod plac budowy, w najbliższym czasie zostaną zakończone prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Zlikwidowano również kolizję teletechniczną kanalizacji kablowej w ramach rozbudowywanego węzła Wrocław Północ.

Astaldi wybuduje 19-kilometrowy odcinek drogi S5, który jest częścią dolnośląskiego fragmentu trasy Korzeńsko-Wrocław. Jest to ważny szlak komunikacyjny ułatwiający kierowcom dojazd do Poznania, ale także poprawiający płynność ruchu tranzytowego. Poprawi on zdecydowanie również ruch lokalny i zlikwiduje bardzo częste korki od ulicy Żmigrodzkiej do świateł w miejscowości Kryniczno. Gotowy odcinek zostanie oddany do użytku pod koniec 2017 r.

Zdjęcie: Astaldi S.p.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA