Drogi Inwestycje
8 Minut czytania

Sposób na tanie drogi lokalne – pianobeton i powierzchniowe utrwalenie

W artykule opisano jeden z wariantów technologii budowy tanich konstrukcji nawierzchni dróg samorządowych. Autorzy przedstawiają wnioski z przeprowadzonych badań nawierzchni odcinka testowego o niestandardowej konstrukcji, na którą składa się warstwa podbudowy z pianobetonu oraz warstwa ścieralna (zamykająca) w technologii powierzchniowego utrwalenia wykonanego dwukrotnie. Nośność niestandardowej konstrukcji nawierzchni obciążonej sporadycznym natężeniem ruchu (≤ KR1) jest zapewniona przez odpowiednią grubość warstwy lub warstw podbudowy wykonanych z pianobetonu, których minimalna sumaryczna grubość jest uzależniona od warunków gruntowo-wodnych: od 15 cm w przypadku podłoża G1 do 50 cm w przypadku podłoża G4.

Pobierz artykuł PDF

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI