REKLAMA
Drogi Inwestycje
3 Minuty czytania

Wybudowano węzeł Niepołomice na autostradzie A4

Od 22 czerwca 2020 roku kierowcy mogą korzystać z nowego węzła drogowego Niepołomice w ciągu autostrady A4, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 964 – inwestycji strategicznie ważnej dla Małopolski. Prace budowlane wykonało – dwa tygodnie przed deklarowanym terminem – konsorcjum firm: Trakcja PRKiI (lider) oraz litewska Akcine Bendrove „KAUNO TILTAI” (partner).

 

Na ten „odcinek” autostrady mieszkańcy Niepołomic i przedsiębiorcy niepołomickiej strefy inwestycyjnej czekali 10 lat. Tym bardziej cieszy, że inwestycję Trakcja PRKiI oddała 2 tygodnie przed deklarowanym terminem, który w przetargu i tak został skrócony z 18 do 15 miesięcy realizacji (bez okresów zimowych).

– Aby inwestycja tego typu była oddana na czas, dobrej jakości musi być doskonała, partnerska współpraca wszystkich zaangażowanych stron. Życzę wszystkim wykonawcom tak dobrze przygotowanych i tak partnersko prowadzonych inwestycji, a użytkownikom bezpiecznej i spokojnej jazdy – podsumował Marcin Lewandowski, prezes zarządu dyrektor generalny Trakcja PRKiI S.A.

„Budowa węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów od km 435+216,38 do km 436+069,27 na odcinku węzeł Kraków Wieliczka – węzeł Targowisko i rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 964 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz zmianą przebiegu potoków Podłężanka i Zakrzowianka” rozpoczęła się pod koniec września 2018 roku i kosztowała niecałe 43 mln zł brutto.

Ze względu na szeroki zakres prac budowlanych i liczne wyzwania logistyczne związane z prowadzeniem robót bez wyłączania dróg z ruchu, budowa wymagała wykwalifikowanego wykonawcy, dysponującego profesjonalną kadrą fachowców oraz odpowiednimi zasobami wysoko specjalistycznego sprzętu. Trakcja PRKiI po raz kolejny pokazała, że sprawne prowadzenie dużych i – jak się okazało: trudnych – inwestycji ma w standardzie swoich usług.

Zakres prac zrealizowanych na węźle Niepołomice:
– budowa na autostradzie A4 pasów włączania dł. 340 m i 370 m i pasów wyłączania dł. 270 m i 280 m,
– budowa pełnego węzła drogowego, tj. łącznic dla relacji wjazdowej i wyjazdowej,
– przebudowa odcinka DW 964 – poszerzenie do 3 pasów,
– budowa 2 rond na skrzyżowaniu drogi DW 964 z łącznicami autostrady: 3-wlotowe o średnicy Ø41m oraz 4-wlotowe o średnicy Ø45m,
– budowa obiektów inżynierskich z blachy falistej typu MultiPlate MP200 (przepust po stronie południowej o wymiarach: dł. 52 m, wys. 6,7 m, szer. 7,68 m oraz przepust po stronie północnej o wymiarach: dł. 48 m, wys. 6,7 m, szer. 7,68 m),
– budowa koryt potoków Podłężanka i Zakrzowianka z umocnieniem skarp koszami gabionowymi,
– budowa dróg serwisowych szer. 3,5 m i 5,0 m,
– budowa ekranów akustycznych, barier ochronnych i ogrodzenia autostrady,
– budowa oświetlenia drogowego w ciągu autostrady A4, sieci kablowej SN, sieci napowietrznej SN, sieci napowietrznej NN, sieci kanalizacji teletechnicznej (kanał technologiczny), sieci kanalizacji deszczowej, przykanalików kanalizacji deszczowej,
– budowa chodników, oświetlenia drogowego, sieci napowietrznej SN, teletechnicznej kanalizacji kablowej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej, wodociągu – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964.
 

Wyzwaniem dla zespołu okazały się prace ziemne (wykopy pod przepusty Muliplate) w korycie rzeki Zakrzowianka, które – przy wysokim poziomie wód gruntowych znajdujących się pod ciśnieniem – nie pozwalały na skuteczne odwodnienie terenu robót. W tym przypadku jak rzadko kiedy zaprocentowało doświadczenie i specjalistyczna wiedza wykonawcy, który rozwiązał problem poprzez wykonanie 6 studni głębinowych (na przepust), z których przez 3 miesiące 24 h/dobę pompowana była woda dla obniżenia i utrzymania odpowiedniego poziomu zwierciadła wody.

Inwestycja w liczbach:

– wykopy: 24 tys. m3,
– nasypy: 100 tys. m3
– wzmocnienie podłoża: 3183 kolumn przemieszczeniowych,
– 28 000 m2 materaca z kruszywa wzmocnionego prętami kompozytowymi GFRP z włókna szklanego o wysokiej wytrzymałości oraz odporności na korozję,
– masy bitumiczne: 16,8 tys. ton,
– bariery drogowe stalowe jednostronne o długości 5,4 km,
– ekrany akustyczne wys. 4 m i 5 m o długości 0,5 km,
– ogrodzenie autostrady wys. 2,0 m, z płotkami dogęszczającymi i naprowadzającymi dla płazów, o długości 1,7 km,
– ponad 3 km rowu umocnionego szczelnego.

Z nowego węzła drogowego na A4 kierowcy korzystają 22 czerwca 2020 r., kiedy to został on oficjalnie otwarty.

Budowa nowego węzła autostradowego Niepołomice została wykonana na zlecenie Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, gminę Niepołomice oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Zdjęcia: Trakcja PRKiI S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA