REKLAMA
Drogi Kolej Mosty
1 Minuta czytania

19 Wrocławskie Dni Mostowe – Antykorozja stali i betonu

W krajach rozwiniętych, w tym w Polsce, narasta problem utrzymania istniejącej infrastruktury transportowej. Podstawowa sieć linii kolejowych powstała w Polsce w drugiej połowie dziewiętnastego wieku, a tylko nieco później sieć połączeń drogowych. Obecnie na liniach kolejowych jest w eksploatacji około 5000 mostów, których wiek przekracza 100 lat. Znaczna liczba tych mostów została uznana przez konserwatorów zabytków różnego szczebla za obiekty zabytkowe i jest prawnie chroniona. Sytuacja ta stwarza poważne problemy przy modernizacji linii kolejowych i dostosowaniu ich do współczesnych wymagań transportowych.

PATRONAT MEDIALNY NBI

W ostatnich latach obserwujemy rozwój nowych technologii i materiałów mających zastosowanie do remontów i modernizacji mostów. Najbardziej intensywny postęp obserwujemy w obszarze metod elektronicznego monitorowania konstrukcji, zastosowania sztucznej inteligencji i BIM, co na pewno zmieni sposób pracy współczesnych inżynierów.
Zapraszamy wszystkie środowiska związane z obszarem inżynierii mostowej do aktywnego udziału w tym wydarzeniu, na którym przewidujemy dyskusję nad następującymi zagadnieniami:

  • instrukcja utrzymania nietypowych obiektów mostowych,
  • monitoring elektroniczny,
  • diagnostyka obiektów mostowych,
  • możliwości użytkowania i ochrony obiektów uznanych za zabytkowe,
  • metody napraw obiektów mostowych,
  • wzmacnianie i poszerzanie mostów,
  • nowe materiały i technologie do remontów obiektów mostowych.

Tradycyjnie obrady Seminarium Naukowo-Technicznego Wrocławskie Dni Mostowe poprzedzone będzie profilowanymi warsztatami, które w tym roku odbędą się pod hasłem: Antykorozja stali i betonu.

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 20.11.2024 - 22.11.2024
Miejsce: Wrocław
Organizator: Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Katedra Dróg, Mostów, Kolei i Lotnisk
Adres organizatora: Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
E-mail: wdm@pwr.edu.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA